Toplam kayıt 329, listelenen: 1-20

  • 0.0.1938 resmiyet ve hakikat 

   Aygün, Hüseyin (Dipnot Yayınları, 2011)
   Bu kitapta konuşanların hepsi “sıradan” insanlardır. Onlar “1938 in kılıç artıkları” olarak anılıyorlar. Çocuklarına, torunlarına, komşularına, arkadaşlarına, her gün, evde, kahvede, köyde, yaşadıkları yerlerde anlattıklarını ...
  • 1 Mayıs Mahallesi:1980 öncesi toplumsal mücadeleler ve kent 

   Aslan, Şükrü (İletişim Yayınları, 2008)
   Toplumsal hafızada “12 Eylül 1980 öncesi”nin simgelerinden biridir 1 Mayıs Mahallesi. O yılları devlet otoritesinin acze düştüğü bir terör ve kaos dönemi olarak görenler için, bu olumsuzluğun simgesi. 1960-1980 döneminin ...
  • 1. Aile işletmeleri kongresi:kongre kitabı (17-18 2004/İstanbul) 

   Koçel, Tamer (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004)
  • 100 yıl:Gerçek hikayeler (1915-2015) 

   Mıkırtiçyan, A. (Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği Yayınları, 2014)
   “100 yıl…Gerçek hikayeler” başlığı altında, analitik haber ajansı ’Armedia’ ve sivil toplum kuruluşu ‘Avrupa Entegrasyonu’ tarafından gerçekleştirilen ‘Beni kurtaran Türk’ projesi 1915 deki tehcirden kurtulanların yakınları ...
  • 12 Eylül sürgünleri 

   Gerger, Adnan (Babil Yayınları, 2004-09)
   Bu kitapta, 12 Eylül'ün bir başka "karanlık" yüzünü, bir başka boyutunu ilk kez göreceksiniz. 12 Eylül 1980 Askeri Harekatı'nda ve sonrasında 'kendilerinden olmayan 'binlerce aydın, sanatçı, genç, öğrenci, işçi, köylü, ...
  • 1934 Trakya olayları 

   Bali, Rıfat N. (Libra Yayıncılık, 2012)
   1930’lu yıllarda başta Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ olmak üzere Trakya’nın önemli vilayet ve ilçelerinde kayda değer sayıda bir Yahudi nüfusu yaşamaktaydı. Onlarca yıldan beri Müslüman komşularıyla sukunet içinde ...
  • 1989 Bulgaristan Türklerinin göç hikayeleri 

   Kurtuluş, Gülbahar (Karakum Yayınevi, 2019-06-10)
  • 2. Aile işletmeleri kongresi:kongre kitabı (14-15 2006/İstanbul) 

   Koçel, Tamer (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006)
  • 20 dolar 20 kilo:Cumhuriyet tarihinin en büyük sürgün hikayelerinden biri 

   Akar, Rıdvan (Açık Toplum Vakfı, 2014)
   Yakın tarihin en az bilinen, en az konuşulan/tartışılan, toplumsal, kültürel ve sosyolojik açıdan sonuçları değerlendirilmemiş bir zorunlu sürgününü anlatacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca ulus devletin mottosu olan “Türkiye ...
  • 3. Aile işletmeleri kongresi:kongre kitabı (18-19 2008/İstanbul) 

   Koçel, Tamer (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2008)
  • 4. Aile işletmeleri kongresi:kongre kitabı (16-17 2010/İstanbul) 

   Koçel, Tamer (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010)
  • 5. Aile işletmeleri kongresi:kongre kitabı (13-14 2012/İstanbul) 

   Koçel, Tamer (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2012)
  • 6-7 Eylül 1955 olayları:tanıklar-hatıralar 

   Bali, Rıfat, N. (derleyen) (Libra Yayıncılık, 2010-11)
   1955 yılının 6 ve 7 Eylül günleri, İki gün boyunca İstanbul ve İzmir'de Rumlara ait mağaza, kilise, gazete ve mezarlıkların bir kısmı tahrip edildi ve yağmalandı. Bu trajik hadise çok sayıda incelemeye konu olmuşsa da ...
  • 60'lardan 70'lere 45'lik şarkılar 

   Akkaya, Ayhan (hazırlayan); Çelik, Fehmiye (hazırlayan) (Bgst Yayınları, 2006-02)
   Unutmaktan mıdır, alışmaktan mıdır bilinmez; sık sık geçmişi gözden yitiririz. Oysa geçmiş, bir yere gitmez. Yanına “bugün”ü alarak “yarın”a akar. Türkiye’de 1960’lı ve 1970’li yıllar, popüler müzik adına önemli adımların ...
  • 75 yılda kadın ve erkekler 

   Hacımirzaoğlu, Ayşe Berktay (Tarih Vakfı Yayınları, 1998-11)
   Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ve kazanılan zaferin yarattığı ortam ve koşullarda kurulabilen Cumhuriyet, artı ve eksileriyle toplumumuzun tarihinde köklü bir dönüm noktasıdır; ama ne bir "Milat"tır, ne de geçmişle tüm bağları ...
  • A guide to oral history and the law 

   Neuenschwander, John A. (Oxford University Press, 2014)
  • Adaletin cinsiyeti:erkek şiddeti ile mücadelede hukuki deneyimler 

   Bayram, Deniz (hazırlayan); Işıldak, Zeynep (hazırlayan) (Mor Çatı Yayınları, 2014)
   Bu çalışmada, yaşadığı şiddet nedeni ile Mor Çatı’ya başvuran on kadın ile derinlemesine görüşmeler yapıldı. Yirmi üç yıldır alanda çalışan Mor Çatı’nın dayanıştığı, anlatıları ile bu kitabın oluşmasını sağlayan kadınlar, ...
  • Adı başka acı başka:Karadeniz’in son Ermenilerinden Harut Usta 

   Dizman, İbrahim (İletişim Yayınları, 2016-05)
   “Ermeniler arasında sürgün konu edilmezdi. Büyükler konuşmazdı, bizi de konuşturmazlardı. Biz çocuklar bazı şeylerin farkına varınca soruyorduk, dedemiz, amcamız, teyzemiz nerde, filan diye. Öldüler, deyip kestirip atıyorlardı ...
  • Ağıtlar dile geldi:1915-2015:Kasımoğlu Memedali anısına 

   Demirhan, Asaf (Gar Yayınları, 2015)
  • American diplomats in Turkey:Oral history transcripts (1928-1997) Volume I 

   Bali, Rıfat N. (editör) (Libra Yayıncılık, 2011)
   The present book contains the transcripts of in-depth interviews conducted by The Association of Diplomatic Studies and Training of Washington, D.C. with American diplomats who during their careers served either at the ...