Toplam kayıt 329, listelenen: 109-128

  • Gayrimüslim mehmetçikler:hatıralar-tanıklıklar 

   Bali, Rıfat N. (Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2011)
   Askerlik anıları, her Türk erkeğinin anlatmaktan usanmadığı sohbet konularından biridir. Askere gidenlerin gayrimüslim olmaları halinde ise sorulan ilk suallerden biri, “isminden veya gayrimüslim olmandan dolayı bir problem ...
  • Gazi'nin son tanıkları anlatıyor:o daima şıktı 

   Özgentürk, Nebil (hazırlayan) (Bir Yudum İnsan Yayınevi, 2010-05)
   Bu toprakların her köşesinde, her mekanında bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı karşımıza çıkıverir…Ekranlara yansıyan belgesel görüntülerde de Mustafa Kemal Atatürk geçiverir sıklıkla… Aslında, gelip geçen biraz da ...
  • Geçmiş zaman istasyonu, 1:Sözlü tarih treni 

   Erhan, Metin (Çankırı Belediyesi Gençlik Meclisi, 2007)
   Çankırı Belediyesi Gençlik Meclisinin yaptığı Çankırı Geçmiş Zaman İstasyonu, 1 Sözlü Tarih Treni projesinin sonunda Çankırı tarihini konu alan ve yetmiş yaş üstü Çankırılılarla yapılan sözlü tarih çalışmalarından oluşan ...
  • Geçmişin izleri:Yanıbaşımızdaki tarih için bir kılavuz 

   Danacıoğlu, Esra (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010-06)
   Bu kitap Türkiye'de tarih alanında bilebildiğimiz tarih tür ve söylemlerinden farklı bir yere işaret ediyor. Tarihi, soyutlamaların, uzak alanların ve zamanların konusu olmaktan çıkarıp tanıdık, bildik, yanıbaşımızdaki bir ...
  • Geçmişin sesi:sözlü tarih 

   Thompson, Paul (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999)
   Sözlü tarih insanlar etrafında kurulmuş bir tarih türüdür. Hayatı tarihin içine sokar. Kahramanlarını sadece liderler arasından değil, çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar bilinmeyen insanlar arasından seçer. Toplumsal ...
  • Geçmişin sesinden Arnavutköy:Savaşın ve göçün çocukları 

   Yılmaz, Nail; Pamuk, Akif (Arnavutköy Belediyesi Yayınları, 2014)
  • Geçmişten günümüze Elbeyli 

   Elbas, Aziz (Bursa Kültür A.Ş., 2014)
  • Geçmişten günümüze Türkiye’de paramiliter bir yapılanma:köy koruculuğu sistemi 

   Özar, Şemsa; Uçarlar, Nesrin; Aytar, Osman (Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Yayınları, 2013)
   Geçmişten günümüze Türkiye’de paramiliter bir yapılanma: köy koruculuğu sistemi başlıklı araştırmada, Türkiye'de köy koruculuğu sistemi, tarihsel ve sosyal bir bağlam içerisine yerleştirilerek inceleniyor. Bu çalışma, Geç ...
  • Geldiler ve kaldılar:Almanya Türkleri'nin yaşam öyküleri 

   Rıchter, Mıchael (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005-10)
   İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'nın Göç Çalışmaları dizisinde yayımladığı bu kitap Almanya'da Türkiye üzerine çalışmalarıyla tanınmış Körber Vakfı'nın yayını. Kitap Almanya'ya ilk giden Türk işçilerinin yaşam ...
  • Göç ve kültürel sermaye; Türkiye, Almanya, Kanada ve Büyük Britanya'da yüksek vasıflı göçmenler 

   Nohl, Arnd-Michael; Schittenhelm, Karin; Schmidtke, Oliver; Weib, Anja; Noyan, Türkis (çeviren) (Kitap Yayınevi, 2011-11)
   Türkiye Cumhuriyeti, homojen bir ulus devlet kurma çabasının sonucu olan nüfus değişimleriyle ve yakın tarihimizdeki yoğun kentleşme nedeniyle yüksek oranda göç hareketlerine tanık oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Nazi ...
  • Göç: Rumlar'ın Anadolu'dan mecburi ayrılışı (1919-1923) 

   Ünüvar, Kerem (İletişim Yayınları, 2002)
   Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşmasını oluşturan bir dizi hukuki belgeden biri olan 30 Ocak 1923 tarihli Türk ve Yunan nüfus mübadelesine ilişkin Lozan Sözleşmesinin 75. yıldönümünde, 1998'de Oxford Üniversitesi, ...
  • Grevden işgale Singer eylemleri (1964-1967-1969) 

   Aydın, Zafer (Sosyal Tarih Yayınları, 2015)
   ABD kökenli bir şirket olan Singer, bu topraklarda 130 yıla yaklaşan bir tarihe sahip. Singer, bu 130 yılda, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ekonomik, sosyal ve siyasal alanda oldukça önemli değişimlere, dönüşümlerle tanıklık ...
  • Güneşin ağladığı gün Maraş 78 katliamını yaşayanlar anlatıyor 

   Güneş, Fikret (Belge Yayınları, 2014)
   ‘Güneşin Ağladığı Gün’de, 1978 Maraş katliamını, birebir yaşayanların anlatımlarına yer veriliyor. Katliamdan kurtulanların, ‘Güneşin ağladığı gün’ dediği o gün, resmi kaynaklara göre 111, resmi olmayan kaynaklara göre ise ...
  • Güneydoğu Anadolu geleneksel dövme sanatı:Beden yazıtları 

   Yenipınar, Uysal; Tunç, Mehmet Sait (Etki Yayınları, 2013)
   Geleneksel beden dövme motiflerini Güneydoğu Anadolu Bölgesi insanının zengin kültür mirasının simgesi olarak görmek gerekir. Her kültür inancını ve sosyal yapısını yansıtan kültürel miras ürünlerine sahiptir. Geleneksel ...
  • Handbook of oral history 

   Charlton, Thomas L.; Myers, Lois E.; Sharpless, Rebecca (AltaMira Press, 2006)
   Originally intending to produce the first comprehensive scholarly reference guide to the antecedents, practices, and theory of oral history, the editors have gone even further, creating a highly readable and useful tool ...
  • Hard times:an oral history of the great depression 

   Terkel, Studs (The New Press, 2005)
  • Hasretim İstanbul:İstanbul Rumlarının göç öyküleri ve özlemleri 

   Turan, Çimen; Pekin, Müfide; Güvenç, Sefer (Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, 2010-09)
   "İstanbul benim vatanım. Her yanını özlüyorum." İstanbul'u farklı zamanlarda farklı nedenlerle terk etmiş ya da etmek zorunda kalıp artık Atina ve Selanik'te yaşayan 47 İstanbullu Rum ile yaptığımız derinlemesine görüşmelerde ...
  • Hasretin iki yakasından mübadele öyküleri 

   Bilinmeyen yazar (İstos Yayıncılık, 2015)
   Bundan 92 yıl önce, 30 Ocak 1923 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında, Türkiye’de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan’da yerleşik Türk-Müslümanların zorunlu göçünü öngören Mübadele ...
  • Hatay'da çoketnili ortak yaşam kültürü:"insaniyetleri benzer..." 

   Doğruel, Fulya (İletişim Yayınları, 2009)
   Türkiye, etno-kültürel bileşimi bakımından bir “mozaik” ise eğer, onun en nadide parçalarından birinin Hatay olduğuna kuşku yok. Biraz romantizmle, Hataylılık kültüründen, kimliğinden söz edebiliriz. Farklı dinlerden ve ...
  • Hatırladıklarıyla ve unuttuklarıyla Türkiye'nin toplumsal hafızası 

   Özyürek, Esra (derleyen) (İletişim Yayınları, 2006)
   Tarihin romanlar üzerinden tartışıldığı, anı kitaplarının yok sattığı, Osmanlı mirasının ticarileştiği, tehcir tartışmalarının kavgaya dönüştüğü ve mübadil çocuklarının Yunanistan’a turlar düzenlediği bir dönemi yaşıyoruz. ...