Toplam kayıt 329, listelenen: 123-142

  • Handbook of oral history 

   Charlton, Thomas L.; Myers, Lois E.; Sharpless, Rebecca (AltaMira Press, 2006)
   Originally intending to produce the first comprehensive scholarly reference guide to the antecedents, practices, and theory of oral history, the editors have gone even further, creating a highly readable and useful tool ...
  • Hard times:an oral history of the great depression 

   Terkel, Studs (The New Press, 2005)
  • Hasretim İstanbul:İstanbul Rumlarının göç öyküleri ve özlemleri 

   Turan, Çimen; Pekin, Müfide; Güvenç, Sefer (Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, 2010-09)
   "İstanbul benim vatanım. Her yanını özlüyorum." İstanbul'u farklı zamanlarda farklı nedenlerle terk etmiş ya da etmek zorunda kalıp artık Atina ve Selanik'te yaşayan 47 İstanbullu Rum ile yaptığımız derinlemesine görüşmelerde ...
  • Hasretin iki yakasından mübadele öyküleri 

   Bilinmeyen yazar (İstos Yayıncılık, 2015)
   Bundan 92 yıl önce, 30 Ocak 1923 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında, Türkiye’de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan’da yerleşik Türk-Müslümanların zorunlu göçünü öngören Mübadele ...
  • Hatay'da çoketnili ortak yaşam kültürü:"insaniyetleri benzer..." 

   Doğruel, Fulya (İletişim Yayınları, 2009)
   Türkiye, etno-kültürel bileşimi bakımından bir “mozaik” ise eğer, onun en nadide parçalarından birinin Hatay olduğuna kuşku yok. Biraz romantizmle, Hataylılık kültüründen, kimliğinden söz edebiliriz. Farklı dinlerden ve ...
  • Hatırladıklarıyla ve unuttuklarıyla Türkiye'nin toplumsal hafızası 

   Özyürek, Esra (derleyen) (İletişim Yayınları, 2006)
   Tarihin romanlar üzerinden tartışıldığı, anı kitaplarının yok sattığı, Osmanlı mirasının ticarileştiği, tehcir tartışmalarının kavgaya dönüştüğü ve mübadil çocuklarının Yunanistan’a turlar düzenlediği bir dönemi yaşıyoruz. ...
  • Hayalden gerçeğe:Tarlabaşı Toplum Merkezi deneyimi 

   Semerci Uyan, Pınar (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010-01)
   Bu çalışma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Avrupa Komisyonu'nun “Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Girişimi Mikro Proje Programı” çerçevesinde kurulan ve Eylül ...
  • Hemşinliler, göç ve pastacılık:Gurbet pastası 

   Biryol, Uğur (İletişim Yayıncılık, 2007)
   Hemşinliler, geçtiğimiz yüzyıl dönümünde ekmek parası kazanmak için Rusya gurbetine gittiler. Orada, ekmek ve pasta yapmayı öğrendiler. Hem de çok iyi öğrendiler. Bizzat Rusya'da nam salacak, İran'da, Polonya'da muteber ...
  • Her şey bitti Ana'ya söyleyin 

   Miroğlu, Orhan (Everest Yayınları, 2007-04)
   Acı duyan insanların dünyası, farklı ve keşfedilmeye muhtaç bir dünyadır. Acı çekenler bu dünyanın içinde yapayalnızdırlar ve bu yalnızlık onları, sosyal ve kültürel ilişkilerinden koparır, ruhlarında duydukları acıyla, ...
  • Herkesin bildiği sır:Dersim 

   Aslan, Şükrü (derleyen) (İletişim Yayınları, 2010)
   Tunceli’nin hakiki/otantik adı Dersim, artık daha sık telaffuz ediliyor. Dersim adının değiştirilmesine, dahası yasaklı bir kelimeye dönüşmesine yol açan 1938 kıtali, bir zamandır Türkiye’nin gündeminde. Sadece coğrafyasıyla ...
  • Hikayemi dinler misin? Tanıklarla Türkiye'de insan hakları ve sivil toplum 

   Yılmaz, Akın (Tarih Vakfı Yayınları, 2014)
   Bu kitap, Tarih Vakfı tarafından 2002-2004 yılları arasında Avrupa Komisyonu'nun mali desteği, yüzlerce kişi ve kurumun katkılarıyla gerçekleştirilen "Türkiye'de İnsan Hakları ve Sivil Toplum Gelişiminin Görsel Anlatımı" ...
  • Hüzün adasında bir köy Gökçeada-Bademli / İmroz-Gliki 

   Kavukçuoğlu, Deniz (Oğlak Yayıncılık, 2019)
   Kendisi de artık bir Gökçeadalı olan Kavukçuoğlu, buradaki komşularından başlayarak, adada kalmış, kalabilmiş tüm Rumlarla küçük söyleşiler gerçekleştirmiş, ada hakkında ulaşabildiği tüm bilgi ve belgeleri bir araya getirmiş. ...
  • Hıstory of oral hıstory 

   Charlton, Thomas L.; Myers, Loıs E.; Sharpless, Rebecca (Altamira, 2007)
  • Interpretıve bıography 

   Denzin, Norman K. (Sage Publications, 1989)
  • Introduction to community oral history 

   Quinlan, Mary Kay; Mackay, Nancy; Sommer, Barbara W. (Routledge, 2013)
   The first book of the five-volume Community Oral History Toolkit sets the stage for an oral history project by placing community projects into a larger context of related fields and laying a sound theoretical foundation. ...
  • Iraklı kadınların anlatılmayan öyküsü:1948'den bugüne 

   Sadıg Al-Ali, Nadje (İletişim Yayınları, 2009)
   Iraklı kadınların anlatılmayan öyküsü, son yetmiş yıldır Irak’ta yaşananları, kadınların deneyim ve tanıklıklarıyla anlatan alternatif bir tarih çalışması. Nadje Sadig Al-Ali, farklı kimlik ve aidiyetler taşıyan genç-yaşlı ...
  • İkaseve 

   Baliç, İlkay; Ermiş, Didem (İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 2013)
   İ-KA-SE-VE, İstanbul Film, Tiyatro, Müzik, Caz Festivalleri ile İstanbul Bienali ve İstanbul Tasarım Bienali’ni düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 40 yıllık tarihini anlatıyor. Vakfın kuruluşundan, 2012 yılının ...
  • İki kere yabancı:Kitlesel insan ihracı modern Türkiye'yi ve Yunanistan'ı nasıl biçimlendirdi? 

   Clark, Bruce (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008-11)
   Modern dünyamızda çok sayıda insanı ilgilendiren ancak son yıllara kadar fazla bilinmeyen bir dönüm noktası: "Yanlış" dine mensup olduğu gerekçesiyle Ege'nin bir kıyısından ötekine savrulan yaklaşık iki milyon insan. 30 ...
  • İki vatan yorgunları:mübadelenin acısını yaşayanlar anlatıyor 

   Özsoy, İskender (Bağlam Yayıncılık, 2007)
   30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da TBMM Hükümeti'yle Yunanistan Hükümeti arasında imzalanan Yunan ve Türk Ahalinin Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokole göre her iki ülkeden yüz binlerce insan doğduğu topraklardan ...
  • İkinci el zaman kızıl insanın sonu 

   Aleksiyeviç, Svetlana (Kafka, 2016)
   Aleksiyeviç uzun bireysel monologları farklı seslerin duyulduğu bir kolaja dönüştüren özgün dokümanter tarzıyla, kendilerine nadiren konuşma fırsatı verilen, yaşantıları da çoğu zaman ülkenin resmi tarihine karışarak yitip ...