Toplam kayıt 329, listelenen: 195-214

  • Nar taneleri:gayriresmi portreler 

   Sarıoğlu, Sezai (İletişim Yayınları, 2001)
   Dün ile bugün arasındaki örtüşmenin, çatışmanın ve yüzleşmenin anlamlı olabilmesi, sosyalistlerin yakın geçmişlerinin açığa çıkartılması ile mümkün. Geçmişin bilgisinin ve deneyiminin "sol resmi tarihler"in kavramlarına ...
  • Narrating our pasts the social construction of oral history 

   Tonkin, Elizabeth (Cambridge University Press, 1992)
  • Nasıl hatırlıyoruz?:Türkiye'de bellek çalışmaları 

   Neyzi, Leyla (hazırlayan) (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011-02)
   Son yıllarda beyin üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, hatırlama sürecinin bir muhafaza sistemi veya bir bilgisayar gibi çalışmadığını gösterdi. Hatırlama anında basit bir şekilde geçmişte depolanmış bilgiye ulaşılmıyor, ...
  • Nazi işgalinde Sovyet kadınları 

   Aleksiyeviç, Svetlana (Evrensel Basım Yayın, 2008-09)
   2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Svetlana Aleksiyeviç’in kaleminden okuduğunuz bu kitap, Nazi işgaline karşı direnişte yer alan Sovyet kadınlarının gözüyle savaşı anlatıyor. Sayıları bir milyona yaklaşan Sovyet kadını, ...
  • Neye yarar hatıralar?:bellek ve siyaset çalışmaları 

   Parmaksız Yelsalı, Pınar Melis (derleyen) (Phoenix Yayınevi, 2012-12)
   Toplumlar neyi hatırlar? Nasıl hatırlar? Geçmişe referans vermeyen bir bugün ve yarın mümkün olmadığına göre, geçmiş nasıl kurulur? Hatıralar, neye yarar? Hatırlama ve unutma üzerine düşünmek, tarihe ve topluma olduğu kadar ...
  • Nilüfer'in hikayesi 

   Ulutaş, Onur (Nilüfer Belediyesi, 2014)
   Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen sözlü tarih ve araştırma projesinin ilk kitabı olan Nilüfer’in Hikayesi için 21 mahallede yaklaşık 200 kişi ile görüşüldü.
  • Ninelerimizin komşuları:Türk-Ermeni ilişkilerinin barışçı yönleri 

   Başkal, Zekeriya; Özdemir, Niyazi; Mercan, Mehmet; Beşirli, Mehmet; Vural, Hanifi; Demirci, Süleyman; Karataş, Turan; Laçiner, Sedat (Liberte Yayınları, 2009-12)
   Bazen eski bir çeyiz sandığını açtığımızda, onun kapağına işlenen şehrin siluetinde cami ve kilisenin birlikte resmedildiğini gördüğümüzde, bizden öncekilerin sahip olduğu bir şeyleri kaybettiğimizi hissediyorduk; bazen ...
  • Nişantaşı Teneke Mahallesi:Teneke Mahalle yoksulluğundan orta sınıf yerleşimine 

   Yılgür, Egemen (İletişim Yayınları, 2012)
   Yanı başında yükselen Nişantaşı’nın konak ve apartmanları nasıl görkemli bir zenginliği yansıttıysa, Teneke Mahallesi’nin kulübeleri de aynı ölçüde görkemli bir yoksulluğa ev sahipliği yapmıştır. 19. yüzyılın sonunda kurulan ...
  • Nothing to envy:ordinary lives in North Korea 

   Demick, Barbara (Spiegel & Grau, 2009)
  • Nöbetleşe yoksulluk gecekondulaşma ve kent yoksulları:Sultanbeyli örneği 

   Işık, Oğuz; Pınarcıoğlu, M. Melih (İletişim Yayınları, 2009)
   Yoksulluk gerçeği, son yıllarda Türkiye'de derinleşiyor, boyutlanıyor, çeşitleniyor. Buna karşılık, görünmezleştiriliyor da. Yirmi otuz yıl öncesinde daha çok bir "acıma" nesnesi olan yoksulluk, şimdi daha çok bir dışlama, ...
  • Okyanus ötesine:ABD'de Türk göçmen kadınlar 

   Güler, Müzeyyen (2009-02)
   Bu çalışmada, yeni bir ülkede yaşam ve çalışma koşullarının ne durumda olduğu ve kaçak çalışan emekçilerin, girişimcilik ruhu ile hareket eden göçmenlerin sorunları ve başarıları araştırılmıştır. Göçmenler ekonomik, ...
  • Once upon a time in my street:oral history as a method in youth studies 

   Elhan, Uğur; Çetin, İdil (çeviren) (Genç Hayat Publications, 2010-12)
   Once Upon a Time in My Street is a research project on oral history which is executed in 10 districts of Istanbul from October 2009 to December 2010. The project is prepared for students who live and receive high school ...
  • Oral history and digital humanities:voice, access, and engagement 

   Douglas, A. Body; Larson, Mary A. (Palgrave Macmillan, 2014)
   Exploring the developments that have occurred in the practice of oral history since digital audio and video became viable, this book explores various groundbreaking projects in the history of digital oral history, distilling ...
  • Oral history and photography 

   Alexander, Freund; Thomson, Alistair (Palgrave Macmillan, 2011)
   This book collects original research essays to explore the diverse uses of photographs and photography in oral history, from the use of photos as memory triggers to their deployment in the telling of life stories. The ...
  • Oral history and public memories 

   Hamilton, Paula; Shopes, Linda (Temple University Press, 2008)
   What distinguishes these essays from much work in oral history is their focus not on the experience of individual narrators, but on the broader cultural meanings of oral history narratives. And what distinguishes them from ...
  • Oral history for the local historical society 

   Baum, Wılla K. (Altamira, 1995)
  • Oral history for the qualitative researcher choreographing the story 

   Janesick, Valerie J. (2011)
   Oral history is a particularly useful way to capture ordinary people's lived experiences. This innovative book introduces the full array of oral history research methods and invites students and qualitative researchers to ...
  • Oral history in southeast Asia 

   Seng Loh, Kah; Dobbs, Stephen; Koh, Ernest (Palgrave Macmillan US, 2013)
   Using the presence of the past as a point of departure, this books explores three critical themes in Southeast Asian oral history: the relationship between oral history and official histories produced by nation-states; the ...
  • Oral history theory 

   Abrams, Lynn (Routledge, 2010)
   Oral history is increasingly acknowledged as a key tool for anyone studying the history of the recent past. This book is the first to provide a comprehensive and systematic overview of oral history theory in an accessible ...
  • Oral history, community, and displacement 

   Field, Sean (Palgrave Macmillan, 2012)
   This book uses oral history methodology to record stories of people who experienced the brunt of racist forced removals in the city of Cape Town, South Africa. Through life stories and community case studies, it traces the ...