Toplam kayıt 329, listelenen: 63-82

  • Cumhuriyet çocuklarının diliyle Bursa'nın anıtsal tarihi 

   Özdemir, Nezaket (Sentez Yayıncılık, 2009)
   Bu sözlü tarih çalışması Bursa' nın Cumhuriyet dönemini anılarla canlandırmayı amaçlayan bir çabanın ürünüdür. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan inanılmaz düşkünlük manzaralarının olağan görüldüğü, yamalar içindeki ...
  • Bir Cumhuriyet çınarı sözlü tanıklıklarla Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin 75 yılı 

   Erbaş, Hayriye (İş Bankası Kültür Yayınları, 2017)
   Cumhuriyet’in önde gelen kurumlarından Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Türkiye’de modernleşme projesinin gerektirdiği bilim ve toplum anlayışı doğrultusunda görev üstlenmiş ve bu düşüncenin yaşama geçmesinde etkili ...
  • Cumhuriyet döneminde Türkiye'de tarihçilik ve tarih yayıncılığı sempozyumu bildiriler (Ankara 18-20 Mart 2010) 

   Öz, Mehmet (Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2011)
   Bu kitapta, Türk Tarih Kurumu ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen ve 18-20 Mart 2010'da Ankara'da yapılan "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı ...
  • Cumhuriyet yıllarında Türkiye Yahudileri:Aliya:bir toplu göçün öyküsü (1946-1949) 

   Bali, Rıfat N. (İletişim Yayınları, 2009)
   Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri dizisinin ilk cildi, 1923-1945 dönemindeki sistematik Türkleştirme siyaseti ve Türklerle Yahudiler arasındaki gerilimli ilişki üzerineydi. Bu kitap, 1946-1949 dönemini kapsıyor ve ...
  • Cumhuriyet yıllarında Türkiye Yahudileri:bir Türkleştirme serüveni (1923-1945) 

   Bali, Rıfat N. (İletişim Yayınları, 2000)
   Bugüne kadar yazılıp çizilenler, bir-iki ufak hadise dışında ortamın güllük gülistanlık, herkesin durumdan hoşnut olduğuna işaret ediyordu. Resmi tarihçilerin çizdiği bu “mutluluk tablosu”na cemaatin ileri gelenlerinin ...
  • Cumhuriyet'te çocuktular 

   Gögüş Tan, Mine; Şahin, Özlem; Sever, Mustafa; Bora, Aksu (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007)
   Bir yönüyle çocukluk tarihine, diğer yönüyle Cumhuriyet'in, hatta bir başka açıdan da milli eğitimin tarihine ışık tutan Cumhuriyet'te Çocuktular, Mine Göğüş Tan'ın yönetiminde gerçekleştirilmiş bir sözlü tarih çalışması. ...
  • Cumhuriyet'ten günümüze İzmir'in kadın siyasetçileri:Kadın milletvekilleri ve belediye başkanları ile sözlü tarih 

   Erzene Bürgin, Defne; Aydınoğlu, Nazife; Yalçın, Yusuf (İzmir Üniversitesi Yayınları, 2015)
   Türk siyasi hayatına çalışmaları ile iz bırakan 35 kadın siyasetçi, İzmir Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan sözlü tarih çalışması “Cumhuriyet’ten Günümüze İzmir’in Kadın Siyasetçileri” kitabında bir araya ...
  • Cumhuriyetin dindar kadınları 

   Barbarosoğlu, Fatma K. (Profil Yayıncılık, 2009-11)
   Resmi tarih, kadınları “çağdaş kadın” paydasında eşitledi. Eşitliğin dışında kalanlar görünmeyecek, bilinmeyecekti. Oysa Cumhuriyet’in bir de dindar kadınları vardı. Hayatları geçmiş ile gelecek arasında kurulmuş köprü... ...
  • Çarşının öyküsü 

   Elbas, Aziz; Gürsakal, Necmi; Türkün Dostoğlu, Neslihan; Öcalan, Hasan Basri (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2010)
   Osmanlı Devleti'nın ilk çarşıyı kurmasından kentte çarşı kültürünün oluşmasına kadar geçen süreç, yangınlarda yaşanan acılar, yardımlaşma ve dayanışma örneklerinin bizzat o dönemin tanıklarının ağzından anlatıldığı yeni ...
  • Çernobil'den sesler:bir nükleer felaketin sözlü tarihi 

   Aleksiyeviç, Svetlana (Aytaşı Yayıncılık, 2006)
   “Gazete haberlerini hatırladım: “Nükleer santrallerimiz çok güvenli, öyle ki Kızıl Meydan’a bile bir tane yapılabilir, bir semaverden daha zararsızlar. Yıldızlar gibiler, onlarla bütün dünyayı aydınlatacağız.” “Radyasyon ...
  • Çifteler Köy Enstitüsü anılar-izlenimler 

   Yakut, Kemal (Eskişehir Tebebaşı Belediyesi Yayınları, 2014)
   Köy enstitülerinden biri olan ve 1939 yılında kurulan Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü, bu enstitüde eğitim görmüş 28 öğretmenin anlatısı üzerinden kitaplaştırıldı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından basımı ...
  • Çinko çocuklar 

   Aleksiyeviç, Svetlana (Kafka, 2018-02-14)
   Çinko Çocuklar, SSCB-Afgan Savaşı sırasında ve sonrasında yaşananlara dair bir sözlü tarih çalışması Aleksiyeviç uzun bireysel monologları farklı seslerin duyulduğu bir kolaja dönüştüren dokümanter tarzıyla, kendilerine ...
  • Çokkültürlü toplumlarda eğitim:Türkiye ve İsveç'ten örnekler 

   Carlson, Marie (derleyen); Rabo, Annika (derleyen); Gök, Fatma (derleyen) (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011-03)
   Marie Carlson, Annika Rabo ve Fatma Gök tarafından derlenen ve İsveç ve Türkiye'den birçok akademisyen tarafından kaleme alınmış makalelerden oluşan Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler adlı bu ...
  • Dağların kayıp anahtarı 

   Taş, Cemal (İletişim Yayınları, 2010)
   “Bu dünyada nice dert, bela varsa biz onu gördük, kardeşim. Açlık mı dersin, susuzluk mu? Kış kıyamet günleri dağlarda aç üryan dolaştık. Askerlerin içinde esir kaldık. Çocuklarımızın acısını da gördük, kardeş acısı, koca ...
  • Daha sesimizi duyurmadık:Avrupa'da Türk işçi çocukları 

   Gündüz, Vassaf (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010)
   İlk baskısı 1983'te Belge Yayınları tarafından yapılan Daha Sesimizi Duyurmadık-Avrupa'da Türk İşçi Çocukları adlı kitabın bu ikinci baskısında yazar, yirmi yıldan bu yana nelerin değiştiğini tartışıyor.
  • Değerlerimiz "hayırseverler" ile ilgili sözlü tarih çalışması (Mersin örneği) 

   Ulusoy, Kadir; Ulusoy, Kadir (hazırlayan); Coşkun, Emrah (hazırlayan); Gökçedağ, Onur (hazırlayan) (2011)
   Mersin'in önemli değerlerinden olan hayırseverlerin okul, hastane, cami, çeşme vb. gibi yaptırdıkları eserlerin öyküleri bu sözlü tarih çalışmasında toplandı.
  • Değişen İstanbul'un tanıkları:düğün ve aile fotoğrafları 

   Ulu, Meltem (Kitap Yayınevi, 2013-05)
   19. yüzyılda toplumların ve kültürlerin hayatında hemen her şey değişip dönüştü. Fotoğraf makinesi de bu dönemde icat edilerek çok hızlı biçimde gelişti ve bireylerin hayatlarına girdi. Sadece aristokratların sahip olduğu ...
  • Derdinizi sordum derdinizi dinledim 

   Oto, Özgür Akın (Belge Yayınları, 2013)
   "Yaşlıları dinlemeden önce onlara katlandığımızı düşünürdük, dinlerken farkettik ki meğerse onlar bize katlanıyormuş." Anneannemin hikayesine doğru yaptığım yolculuğum, annem ve babama dair sorduğum bir soru ile başladı. ...
  • Dersim defterleri:Beyaz Dağ'da bir gün 

   Yağan, Emirali (İletişim Yayınları, 2013)
   15 Ağustos 1938’de Dersim’de neler oldu? Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarından biri olan Dersim Harekatı’nın tanıkları aradan geçen onca zamana rağmen olan biteni acı içinde hatırlıyorlar. “Tertele” tanıklarının hikayeleri ...
  • Dersim raporları 

   Bulut, Faik (Doğa Basın Yayın, 2011)
   Dersim, isyanlarıyla bilinen bir Kürt bölgesidir. Aynı zamanda zengin bir mirasa da sahiptir. Kitap, işte bu zengin mirasa sahip Dersim'in dününe eğiliyor. Yazarın yöntemi kanıtsız yorumlar getirmek değil, aksine çok kanıt, ...