Toplam kayıt 329, listelenen: 153-172

  • Kadınlarımız: Sofrada yeri ağzında dili olmayan 

   Eroğlu Akdoğan, Hatice (Ceylan Yayınları, 2017-10-16)
   Kitapta yer alan ve konuşan kadınlar, kimimizin büyükannesi, kimimizin annesi ve kimimizin de ablası olabilen yaş kuşağının kadınları. Onların tarihte özel olarak yazılı bir yeri yoktur. Bunun yerine genel olarak sadece ...
  • Kanunsuz bir grevin öyküsü Kavel:1963 

   Aydın, Zafer (Sosyal Tarih Yayınları, 2010)
   Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi işçiler 1963 yılının ilk aylarında Kavel Kablo Fabrikası'nda 36 gün süren bir grev yaptılar. Bu grev, Türkiye işçi sınıfı tarihinde önemli grevlerden biri olarak kabul edilir. Grevi önemli ...
  • Kara vagon:Dersim-kırım ve sürgün 

   Fındık, Özgür (Fam Yayınları, 2012-04)
   Kara Vagon (Dersim-kırım ve Sürgün): 1937-1938 yıllarında bugünkü adı Tunceli olan Dersim'in, dil, kültür, inanç, insan ve diğer canlılar ile beraber bir bütün olarak değişimini; mağdurların, tanıkların, faillerin anlatılarına ...
  • Katliamlar, direniş, koruyucular:I.Dünya Savaşında Doğu Anadolu'da Müslüman-Hıristiyan ilişkileri 

   Gaunt, David (Belge Yayınları, 2016)
   Bu kitap, I. Dünya Savaşı sırasında, Ermeniler'le aynı kaderi paylaşmış Asur/Nasturi, Kildani ve Süryani Hristiyan toplumuna ilişkin ilk kapsamlı akademik araştırmalardan biridir. Daha I. Dünya Savaşı patlak vermeden Batı ...
  • Kaybolan meslekler ve son ustalar 

   Diyarbakırlıoğlu, M. Ali (İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2010)
   İnsanoğlunun tarihi kadar eskidir, mesleklerin tarihi. Hayatını sürdürebilmek için gerekli tüm ihtiyaçlarını el emeğine dayalı mesleklerle sağlamıştır insanoğlu. Önce kişisel ihtiyaçları karşılamak için başlayan üretim, ...
  • Kayıp işçi kadınlar:kayıtdışı çalışmaya dair bir alan araştırması 

   Kümbetoğlu, Belkıs; User, İnci; Akpınar, Aylin (Bağlam Yayınları, 2012)
   Çoğu henüz çocukken çalışmaya başlamış 213 kadın işçinin kayıtdışı çalışma deneyimleri... Merdivenaltı ter atölyelerinde tekstil ve konfeksiyon işi yapan, gıda sektöründe ya da hizmet işlerinde yer yer günde 12 saat yemeğe ...
  • Kendi sesinden Gülsuyu-Gülensu 

   Yıldız, Erdoğan; Yersel, Seçil; Açıkkol, Özge; Savaş, Güneş; Abacıoğlu, Fevzican; Sarıyüz, Ece (Nota Bene Yayınları, 2013)
   2009 yılının Haziran ayında İstanbul'un Anadolu yakasındaki Gülsuyu-Gülensu mahallesi sakinleri bir araştırma projesi olan Kültürel Aracılar ile tanıştı. Bir sene süren çalışmada kent merkezi dışındaki mahallelerdeki kültür ...
  • Kimlik ve tarih:kimliğin inşasında tarihin kullanımı 

   Pamuk, Akif (Yeni İnsan Yayınevi, 2014-03)
   Kimlik, bilinçdışında etkinliğini her an sürdüren, sosyal gerçekliğimizi, biz farkında olmadan kuran, ancak ötekiyle karşılaştığımızda varlığını fark ettiğimiz olgudur. Kimliğimiz üzerine düşünmeyiz. Kimliğimiz üzerine ...
  • Konuşulmayan gerçek:zorla kaybetmeler 

   Göral, Özgür Sevgi; Işık, Ayhan; Kaya, Özlem (Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, 2014)
   Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, çatışma dönemleri ve otoriter yönetimler boyunca yaşanan hak ihlallerinin açığa çıkarılmasına ve tüm bu süreçlerle geçiş dönemi adaleti perspektifiyle hesaplaşılmasına katkı sunmak amacıyla ...
  • Kökünü arayan çınar 

   Özbek, A. Sırrı (Belge Yayınları, 2011)
   Bu kitaptaki öyküler, 50 yıllık bir zaman dilimi içinde (1937-1987) sürgüne gönderilen, acılar yaşayanların yitik hayatlarından birer kesit sunmakta. Sözlü tarih temelinde öyküleştirilen bu anlatılar, hiç kapanmamış olan ...
  • Krizin sözlü tarihi:Kasım 2000-Şubat 2001 ekonomik krizin tanıkları anlatıyor 

   Aydoğdu, Hatice; Yönezer, Nurhan (Dipnot Yayınları, 2007)
   Türkiye gibi haber açısından dinamik ve bir günün diğerini hızla eskittiği bir ülkede, günlük sıcak haber kovalarken genellikle ayrıntılar gözden kaçar. Geriye dönüp "Ne olmuştu? " Sorusunu sormaya vaktiniz bile kalmaz. ...
  • Kumanova'dan Zeytinburnu'na bir Rumeli delikanlısı Arif Şentürk:Sözlü tarih çalışması 

   Şenel, Süleyman (Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2013)
  • Kuramdan uygulamaya sosyal bilgiler öğretimi 

   Kabapınar, Yücel (Pegem Akademi Yayıncılık, 2014)
   Cumhuriyet tarihi boyunca eğitimi düzenleme ve değiştirme boyutunda ilköğretim programlarında pek çok dönüşüm yapılmıştır. Ancak bunların pek azı 2004 yılında gerçekleşen kadar kapsamlı idi. Öğretim felsefesinden, programın ...
  • Kuruluş yıllarında Haydarpaşa Sendikası (1950-1964) 

   Şafak, Can (Sosyal Tarih Yayınları, 2010)
   Bu çalışmanın konusu spesifik olarak, Haydarpaşa'da 1950 yılından başlayarak ilk demiryolu sendikalarının ortaya çıkışı ve 1964 yılında ilk iş kolu sözleşmesinin bağıtlanmasına kadar geçen 14 yıl içinde yaşanan sürecin ...
  • Kuşadası:Kent ve insan söyleşileri 1 

   Eskin, Şenol (Kalkedon, 2012)
   Toplumsal tarih bakış açısıyla yürütülen yerel tarih, ülke tarihi ve evrensel tarihin ana yapı taşlarını oluşturur. Yerel tarih araştırmacılarının yerel alan ve kültürün ciddi ve derinlemesine incelenmesine yönelik yaptığı ...
  • Kuşadası:Kent ve insan söyleşileri 2 

   Eskin, Şenol (Kalkedon, 2015)
   Zamanın hızla akıp geçtiği ve bir önceki yaşamın/anıların anlamsız gibi durduğu bir dünyada, yine de ortadan kaybolmaya yüz tutan şeyleri (kişisel tarihleri ve objeleri) korumaya çalışan/kayıt altına alan yerel tarih ...
  • Kuşaklar, deneyimler, tanıklıklar:Türkiye'de sözlü tarih çalışmaları konferansı 

   İlyasoğlu, Aynur (hazırlayan); Kayacan, Gülay (hazırlayan) (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2006)
   Tarih Vakfı, 6-7 Haziran 1993'te sözlü tarih alanının öncülerinden Paul Thompson'ın onur konuşmacısı olarak davet edildiği bir Sözlü Tarih Atölyesi düzenlenmişti. O tarihten beri, Türkiye'de sözlü tarih ve yaşam tarihi ...
  • Kuştepe araştırması 1999 

   Kazgan, Gülten (derleyen) (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1999-10)
   Üniversitenin, sadece öğrencileri eğitmeyi, bu alanda yüksek bir akademik başarım çizgisi sürdürmeyi ´misyon´ olarak almasının yeterli olmayacağı kanısı, öteden beri kurucular tarafından paylaşıldı. Eğitim olanaklarından ...
  • Kuzey Kıbrıs'ta Türkiyeli göçmenler 

   Kurtuluş, Hatice; Purkıs, Semra (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014-06)
   Onlar, Türkiye’nin en yoksul, eğitime ve bilgiye erişimi en sınırlı, modern yaşamla tanışmamış köylerinde ayakta kalmaya uğraşan emekçilerdi. Çoğu dağ veya orman köylüsüydü. Köylerinde geçim koşulları kalmadığını görünce ...
  • Kültür, kimlik ve politika:Mardin'de kültürlerarasılık 

   Sarı, Engin (İletişim Yayınları, 2010)
   Mardin, Türkiye’nin meşhur ve görülmek istenen tarihi şehirlerinden biri… Başka yerlerde birbirine hasım bilinen farklı kimliklerin bir arada yaşayabildiği, kardeşlik ve hoşgörünün örnek yurdu olarak gösterilen bir yer. ...