Basit öğe kaydını göster

Bingöl, İsa Hisan
Koçyılmaz, Yıldız
2016-06-07T10:51:06Z
2016-06-07T10:51:06Z
1998-04-26
http://hdl.handle.net/20.500.11834/990
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1919 yılında Muş’ta doğan İsa Hisan Bingöl’ün üç erkek ve bir kız kardeşi vardır. Babası iki dönem milletvekilliği yaptıktan sonra Muş’a dönerler. Babası 1930 yılında 45 yaşında iken, annesi de 1931 yılında 35 yaşında iken vefat eder. İlkokul eğitimine Ankara’da başlar ve İstanbul’da devam eder. İstanbul, Salacak’ta yaşadıkları konakta Fransızca dersleri alır. Galatasaray Lisesi’ne girer ve Fransızcası çok iyi olduğu için hazırlık sınıfını okumaz. Bingöl, görüşmede çocukluk döneminden, okul anılarından, aldığı derslerden, öğretmenlerinden, Galatasaray Lisesi’ndeki anılarından detaylı olarak bahseder. Tatil günleri hakkında bilgiler verir. Galata köprüsünün Düyun-u Umumiye’ye bağlı olduğunu ve köprüden paralı geçildiğini söyler. Lisenin son iki senesini Muş’ta okuyan Bingöl, bu dönemde yaşadığı olaylara da değinir. Bayrak töreni sırasında başında geçen bir olayı detaylarıyla aktaran Bingöl, Cumhuriyet’in Onuncu yıl kutlamalarından ve Onuncu yıl Marşı’ndan bahseder.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Galatasaray Lisesitr_TR
İsa Hisan Bingöl ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1919, Muş; T.C.; Erkek; Mühendistr_TR
Ankara, Çankaya, Balgattr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster