Basit öğe kaydını göster

Topaloğlu, İhsan
Özlek, Sevda
2016-06-07T10:43:47Z
2016-06-07T10:43:47Z
1998-05-18
http://hdl.handle.net/20.500.11834/989
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1914 yılında Kilis’te doğan İhsan Topaloğlu’nun ailesi çiftçilikle uğraşır. Çocukluk dönemi savaş yıllarına denk gelir ve Kilis’in Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine ailesiyle Halep’e gider. Bir buçuk sene Halep’te kalırlar ve sonrasında Kilis’e dönerler. Kurtuluş Savaşı sırasında kazanılan her zaferden sonra halkın kutlama yaptığını belirtir. 6 yaşında Kilis’te bir Fransız okuluna gitmeye başlar ve daha sonra Turan İlkokulu’na devam eder. İlkokula giderken fes giydiğini, mehter marşlarını öğrendiğini ifade eder. İlkokul eğitimini Kilis’te tamamlar. Görüşmede İhsan Topaloğlu çocukluk ve okul anılarından bahseder. Çocukluğunda yapılan bayram kutlamalarını, belediye seçimlerini ve dönemin gazetelerini anlatır. Ortaokula Kilis’te başlar, 1928’de İstanbul’a giderek Galatasaray Lisesi’ne kayıt olur. Cumhuriyet’in onuncu yıl kutlamaları için Ankara’ya gider ve törenlere izci olarak katılır. Ankara’da Ulus’ta yapılan Cumhuriyet Balosu’na katılır ve baloda Atatürk’ü görür. Görüşmede bu baloda olanları detaylı olarak anlatır. 1936 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirir ve Kimya Mühendisliği okumak için Almanya’ya gider. İki sene eğitim alan Topaloğlu, II.Dünya Savaşı başlayınca eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye döner. Daha sonra İsviçre, Zürih’e gider ve tahsilini orada tamamlar. 1945 yılında Türkiye’ye döner ve ilk görevine Karabük'te Sümerbank’ta başlar. Sonra MTA Enstitüsü, Ankara Çimento Fabrikası, Etibank, Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, Tübitak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi çeşitli kurumlarda çalışır ve milletvekilliği yapar.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
İhsan Topaloğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1914, Kilis; T.C.; Erkek; Mühendistr_TR
Ankara, Çankayatr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV