Basit öğe kaydını göster

Özgüler, Huriye
Tuncel, Nilgün
2016-06-07T10:10:56Z
2016-06-07T10:10:56Z
1998-03-08
http://hdl.handle.net/20.500.11834/985
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1916 yılında Ankara’da doğan Huriye Özgüler’in anne ve babası Makedonya Üsküp’te doğarlar. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşı’nı kaybedince aile, Üsküp’ü terk etmek zorunda kalır. Babasının şark görevi sırasında iki erkek bir kız kardeşi tifo salgınında ölür. Tek çocuk olduğu için ailesi üstüne titrer ve çok ilgilenir. Özgüler görüşmede, çocukluk anılarını ve ilkokula başlama sürecini anlatır. Yaramaz bir çocuk olduğu için evde ailesini çok bunaltır ve bu yüzden okula bir sene erken başlar. İlkokula Çubuk’ta başlar fakat babasının asker olması sebebiyle beş senelik ilkokul eğitimi boyunca 4 okul değiştirir. İlkokul eğitimini Polatlı’da bitirir ve Edirne’de ortaokula başlar. Ortaokula devam ederken bir gün Afet İnan, okulu ziyarete gelir ve bu sırada Fransızca dersinde olan sınıfa ve Özgüler’e Fransızca sorular sorar. Özgüler, Afet İnan’ın sorduğu soruların hepsini bilir ve Afet İnan’ı çok şaşırtır. Afet İnan’dan sonra derse Atatürk gelir ve sınıfa sorular sorar. Özgüler görüşmede, çocukluk döneminden ve eğitim hayatından detaylı olarak bahseder. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında okuduğu şiiri, görüşme sırasında da okur. Ortaokuldan sonra öğretmen okulunu bitirir ve Polatlı’ya öğretmen olarak tayini çıkar.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Ailetr_TR
Eğitimtr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
İnan, Afettr_TR
Huriye Özgüler ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1916, Ankara; T.C.; Kadın; Öğretmentr_TR
Ankara, Polatlıtr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster