Basit öğe kaydını göster

Koca, Yusuf Ziya
Hindistan, Ezgi
Gürsoy, Kıvanç
Şahin, Songül
Türker, Özge
Uludağ, İsmail
Dingil, Cansu
2016-05-24T11:55:05Z
2016-05-24T11:55:05Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/911
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Kağıthane ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 10'dur.tr_TR
Trabzon doğumlu Yusuf Ziya Koca, 1963 yılında İstanbul’a taşınır. 35 seneden beri Kağıthane ilçesinde yaşamaktadır. Kağıthane’ye ilçedeki akrabaları nedeniyle yerleşen Koca, zaman içinde muhitteki diğer insanlarla da güzel ilişkiler kurduğunu söyler. O yıllarda ilçede, İstanbul’da yaşayan Ermenilere ve Rumlara satmak üzere domuz yetiştiriciliği yapan bir çiftlik olduğundan bahseder. İlçedeki nüfus, genelde Karadeniz Bölgesi’ndeki şehirlerden göç edenlerden oluştuğu için hastalıkta ve düğün dernekte yardımlaşmaların daha yoğun olduğunu ifade eder. 1990’lı yıllardan önce yeterli vesaitin olmadığı ilçede 1990’lı yılların ortasından itibaren ulaşım kolaylaşır. Nüfusun, özellikle metro yapımından sonra çoğaldığını ifade eden Koca’ya göre, Kağıthane Deresi bu dönemde kirlenir. Eğlenmek için Beyoğlu’na sinema ve tiyatroya gittiklerini ya da kahvehanede vakit geçirdiklerini aktarır. 1980 İhtilali’nden önce yaşanan siyasi karışıklıktan semtin de etkilendiğinden bahsederken toplumun, ekonomik refah nedeniyle giderek değiştiğini söyler.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Kağıthane (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Komşuluktr_TR
Göçtr_TR
Ulaşımtr_TR
Eğlencelertr_TR
Sinematr_TR
Sağ-Sol Çatışmasıtr_TR
Yusuf Ziya Koca ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Trabzon; T.C.; Erkek; Güvenlik Görevlisi
Türkiye, İstanbul, Kağıthane, Gültepetr_TR
Hindistan, E., Gürsoy, K., Şahin, S., Türker, Ö., Uludağ, İ., Dingil, C.. "Zincirlikuyu'dan buraya kimse geçemezdi". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 04 Kağıthane.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV