Basit öğe kaydını göster

Mika, Fatih
Doğanay, Erkan
2016-05-21T09:54:50Z
2016-05-21T09:54:50Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/896
Bu görüşme, Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Bir Zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece Sözlü Tarih Çalışması başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 33'tür.tr_TR
1956 yılında İstanbul ilinin Fatih ilçesinde doğan Fatih Mika, 6 yaşındayken ailesiyle Küçükçekmece’ye gelir. Çocukluk döneminden ve oynadıkları oyunlardan bahseden Mika, Küçükçekmece’nin o yıllarda bir köy ya da sayfiye yeri gibi olduğunu belirtir. Yeşilyuva İlkokulu’na gittiği yıllarda, okulda yakmak üzere evden odun götürdüklerini söyler. Küçükçekmece Gölü’nde balık tutan ve kuş avlayan Mika, bunun dışında yazlık sinema gibi eğlence yerlerinden de bahseder. Küçükçekmece’deki kasap ve lokantaların, gölün kenarındaki mezbahada taze et bulunduğu için ünlendiğini dile getirir. 1980’de Küçükçekmece’den ayrılan Mika, hayatının önemli bir bölümünü yurtdışında geçirir.tr_TR
Küçükçekmece Belediyesi
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Küçükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Eğlencelertr_TR
Sinematr_TR
Küçükçekmece Gölü (Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Balık ve Balıkçılıktr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Çocuk Oyunlarıtr_TR
Fatih Mika ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1956, İstanbul; T.C.; Erkek; Akademisyen, Sanatçıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Küçükçekmecetr_TR
Bir zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece sözlü tarih çalışması. küratör Erkan Doğanay. İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster