Basit öğe kaydını göster

Sezer, Erden
Doğanay, Erkan
2016-05-21T09:49:29Z
2016-05-21T09:49:29Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/893
Bu görüşme, Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Bir Zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece Sözlü Tarih Çalışması başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 33'tür.tr_TR
1947 yılında Tekirdağ iline bağlı Marmara Ereğlisi ilçesinde doğan Erden Sezer, 6 yaşında babasını kaybedince annesi ile beraber önce Çorlu’ya daha sonra Küçükçekmece’ye yerleşir. Sezer, ortaokul ve lise öğrenimini Edirne’de tamamlar. Küçükçekmece’ye döndükten sonra dayısı ile açtıkları emlak ofisinden ve Küçükçekmece’nin o yıllardaki mahalle yapısından detaylı olarak söz eder. Küçükçekmece’deki tarihi kalıntıları, köprüleri, ve mimari yapıyı anlatırken civardaki eski han ve çeşmelerin yenilenmesine dair projeler hazırladığından ve bu projelerin tasdiki için çaba sarf ettiğinden bahseder.tr_TR
Küçükçekmece Belediyesi
audio/x-mpeg
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Küçükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Edirne (Türkiye)tr_TR
Türbelertr_TR
Çeşmelertr_TR
Mimari Yapılartr_TR
Erden Sezer ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1947, Tekirdağ; T.C.; Erkek; İnşaat Mühendisitr_TR
Türkiye, İstanbul, Küçükçekmecetr_TR
Bir zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece sözlü tarih çalışması. küratör Erkan Doğanay. İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV