Basit öğe kaydını göster

Karasu, İlhan
Yüksel, Ayça
Keleş, Sümeyye
Güzel, Oya
Erdem, Serpil
Tohan, Ömer Faruk
2016-05-18T11:59:30Z
2016-05-18T11:59:30Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/858
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Fatih ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 12'dir.tr_TR
1929 yılında Giresun’da doğan İlhan Karasu’nun ailesi aslen Selaniklidir. Mübadele ile Giresun’a gelen aile, 1942 yılında İstanbul’a taşınır. Selanik’te leblebi üretimi ile uğraşırken, Türkiye’de şeker işine girerler. Karagümrük Ortaokulu'ndan sonra başladığı Tophane Sanat Enstitüsü’nde, tesviyecilik, marangozluk ve demircilik eğitimi aldığını ve okuldan birincilikle mezun olduğunu anlatan Karasu, 1945 yılında babasının ölümü üzerine okulu bırakarak zeytinyağı fabrikasında çalışmaya başlar. Askerliğini İstanbul’da yapar ve Ordu Milli Takımı’nda futbol oynar. Askerlik dönüşü çalıştığı hurufat döküm işinde usta olur. Balat’ta bir Rum evinde kirada oturur ve 1960’ta evlendikten sonra Karagümrük’e taşınır. 6-7 Eylül Olayları sırasında yaşadıklarını da detaylarıyla aktaran Karasu, Rum arkadaşlarını ve komşularını korumak için yaptıklarından bahseder.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Fatih (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Matbaacılıktr_TR
Varlık Vergisitr_TR
Yahudiler (Museviler)tr_TR
6-7 Eylül Olaylarıtr_TR
Rumlartr_TR
Kuyumcu Frangulitr_TR
Kiliselertr_TR
Kentleşmetr_TR
Yangıntr_TR
Futboltr_TR
Futbol Kulüpleritr_TR
Balat (Fatih, İstanbul, Türkiye)tr_TR
İlhan Karasu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1929, Giresun; T.C.; Erkek; Matbaa Hurufatı Dökümcüsü ve Tornacısıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Fatihtr_TR
Yüksel, A., Keleş, S., Güzel, O., Erdem, S., Tohan, Ö. F.. "İlk oturduğum yer: Kiremit caddesi, Atgeçmez sokak, 13 numara. Beş katlı bir Rum evinde 17 lira kiradaydık". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 02 Fatih.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster