Basit öğe kaydını göster

Huzuroğlu, Betül
Negür, Dilay
Yakışık, Elif
2016-05-18T11:47:03Z
2016-05-18T11:47:03Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/854
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Beyoğlu ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 19'dur.tr_TR
1942 yılında İstanbul ilinin Arnavutköy ilçesinde doğan Betül Huzuroğlu, ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da bitirir. 18 yaşında yeniden İstanbul’a gelerek Tarlabaşı’nda yaşamaya başlar. Yeşilçam sokağında oturan Huzuroğlu, Yeşilçam filmlerinde rejisör asistanlığı yaptığı dönemlerde parasını alamayınca bir süre pavyonlarda çalışır. Tarlabaşı’nda, 1980’li yıllarda yapılan yıkımlardan da bahseder. Eğlence mekanlarını ve kadınlara özel eğlenceleri anlatırken bölgenin değişimine de değinir.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Tarlabaşı (Beyoğlu, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Yoksulluktr_TR
Türk Sinemasıtr_TR
Yeşilçamtr_TR
Balık Pazarıtr_TR
Eğlencelertr_TR
Aktörler ve Aktrislertr_TR
Betül Huzuroğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1942, İstanbul; T.C.; Kadın; Rejisör Asistanıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Beyoğlutr_TR
Negür, D., Yakışık, E.. "İstanbul'un kaymağını biz yiyip posasını size bıraktık...". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 01 Beyoğlu.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster