Basit öğe kaydını göster

Acı, Hakkı
Kızık, Ebubekir
Kaplan, Cankat
Tok, Şamil
2016-05-16T13:32:47Z
2016-05-16T13:32:47Z
2015-08-15
http://hdl.handle.net/20.500.11834/762
Bu görüşme, Kafkas Vakfı tarafından, Köklerini Arayan Fidan Sözlü Tarih Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 21 görüşme yapılmıştır.tr_TR
Kafkas Vakfı
audio/x-mpegtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çerkezlertr_TR
Gelenekler ve Göreneklertr_TR
Örfler ve Adetlertr_TR
Çerkez Kültürütr_TR
Sosyal Yaşam ve Geleneklertr_TR
Hakkı Acı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkek; Dil Bilimcitr_TR
Türkiye, Balıkesir, Gönen, Üçpınar Köyütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster