Basit öğe kaydını göster

Kaplan, Zülfiye
2016-04-04T14:38:11Z
2016-04-04T14:38:11Z
2011-11-23
http://hdl.handle.net/20.500.11834/73
Görüşmede Zülfiye Kaplan'ın gelini de bazı bilgiler verir.tr_TR
Bu görüşme Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 20’dir.
Diyarbakır ilinin Silvan ilçesinin Karaköy mezrasında doğan Zülfiye Kaplan, 15 yaşında evlenir. İlk çocuğu doğduktan bir sene sonra eşi, askerliğini yapmak üzere önce Muş’a sonra Ankara’ya gider. 4 oğlu ve bir kızı olan Zülfiye Hanım eşi ile İstanbul’a gelip Fatih’e yerleşir.tr_TR
Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM)tr_TR
00:54:16tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Menderes, Adnantr_TR
Zorunlu Vergitr_TR
Köy Hayatıtr_TR
Bitkisel Tedavitr_TR
Yoksulluktr_TR
Gelenektr_TR
Yemek Kültürütr_TR
Zülfiye Kaplan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Diyarbakır; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Bayrampaşatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster