Basit öğe kaydını göster

Cumhur, Memduh
Delice, Serkan
Arınç, Cihat
2016-04-04T14:03:13Z
2016-04-04T14:03:13Z
2008-03-28
http://hdl.handle.net/20.500.11834/60
Bu görüşme Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından yapılmıştır.
1947 yılında Bursa’da doğan Memduh Cumhur, Bursa Erkek Lisesi’nde başladığı lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi’nde tamamlar. Eczacılık fakültesinde okuduğu yıllarda üniversite korosuna girer ve müzikle ilgilenmeye başlar. 1966 yılında TRT’nin stajyer ses sanatçısı imtihanını kazanan Cumhur, Nevzat Atlığ, Alaeddin Yavaşca, Haydar Sanal gibi ses sanatçılarından müzik eğitimi, Muharrem Ergin’den ve Abdülbaki Gölpınarlı’dan da edebiyat dersleri alır. Abdülbaki Gölpınarlı’yı yakından tanıma fırsatı bulan Cumhur, Abdülbaki Gölpınarlı’nın kitap tashihlerini yapar. Müzik ve eczacılık eğitimini aynı anda alır. Bu dönemde gitmeye başladığı Cerrahi Tekkesi’nde dönemin sanat, kültür ve edebiyat çevresi ile tanışır.tr_TR
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)tr_TR
1. Kısım: 01:02:01, 2. Kısım: 00:59:55tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasıtr_TR
Tasavvuf Müziğitr_TR
Divan Şiiritr_TR
Türk Müziğitr_TR
Mevlana Celaleddin-i Rumitr_TR
Mevleviliktr_TR
Hacı Bayram-ı Velitr_TR
İbni Arabitr_TR
Sayın, Niyazitr_TR
Tanburi Cemil Beytr_TR
Nazmi Efenditr_TR
Baykara, Rusuhitr_TR
Soyadı Kanunutr_TR
Yunus Naditr_TR
Can, Haliltr_TR
Ozak, Muzaffertr_TR
Bayramoğlu, Fuattr_TR
İbrahim Fahrettin Efenditr_TR
Beyatlı, Yahya Kemaltr_TR
1950'lertr_TR
1960'lartr_TR
1970'lertr_TR
68 Kuşağıtr_TR
Memduh Cumhur ile sözlü tarih görüşmesi 1. bölümtr_TR
Görüşme
1947, Bursa; T.C.; Erkek; Eczacıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Fatih, Vefa, Hacıkadın Mahallesitr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster