Basit öğe kaydını göster

YazarKurtuluş, Hatice
YazarPurkıs, Semra
Veri Giriş Tarihi2016-05-03T12:42:25Z
Veri Onay Tarihi2016-05-03T12:42:25Z
Yayın Tarihi2014-06
Künye BilgisiKurtuluş, Hatice. Kuzey Kıbrıs'ta Türkiyeli göçmenler. Semra Purkıs. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.tr_TR
ISBN9786053321835
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/549
ÖzetOnlar, Türkiye’nin en yoksul, eğitime ve bilgiye erişimi en sınırlı, modern yaşamla tanışmamış köylerinde ayakta kalmaya uğraşan emekçilerdi. Çoğu dağ veya orman köylüsüydü. Köylerinde geçim koşulları kalmadığını görünce kendilerine yer gösterilmesini talep etmişlerdi. Bir gün kapıları çalındı, onlara toprak ve gelecek vaat edildi. Kuzey Kıbrıs’ta iskan edilecekler, evleri, toprakları olacaktı. Gittiler. Ama Kıbrıs’taki yaşamları düşündükleri ve vaat edildiği kadar sorunsuz olmadı... Hatice Kurtuluş ve Semra Purkıs, 2007-2009 yılları arasında Kuzey Kıbrıs’ta geniş ölçekli ve çok boyutlu bir alan araştırması gerçekleştirdiler. Bu araştırmanın ürünü olan Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler çok zengin bir veri tabanına dayanıyor. Hem Türkiyeli birinci, ikinci ve üçüncü dalga göçmenlerle, hem de dönemin önemli siyasi aktörleriyle yapılmış sözlü tarih görüşmelerinin, derinlemesine mülakat ve grup görüşmelerinin de kullanıldığı bu çalışmanın belki de en önemli yanı, sözü bu kez Kuzey Kıbrıs’ın ötekileştirilmiş ve arafta kalmış “göçmen sınıfı”na, “Türkiyeli göçmenlere” vermesi. Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler, “Kıbrıs Sorunu”na çok değişik bir açıdan bakma olanağı veriyor, bu sorunun yok sayılan çok önemli bir parçasını, Türkiyeli göçmenleri son derece nesnel verilere dayanarak hatırlatıyor.tr_TR
Sayfa Sayısı324tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanTürkiye İş Bankası Kültür Yayınlarıtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerGöçtr_TR
Anahtar KelimelerKıbrıs Barış Harekatıtr_TR
Anahtar KelimelerRumlartr_TR
Anahtar KelimelerGazimağusatr_TR
Anahtar KelimelerGirne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)tr_TR
Anahtar KelimelerLefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)tr_TR
Anahtar Kelimelerİş Gücütr_TR
Anahtar KelimelerYoksulluktr_TR
Anahtar Kelimelerİşsizliktr_TR
Anahtar KelimelerEtnik Kimliktr_TR
BaşlıkKuzey Kıbrıs'ta Türkiyeli göçmenlertr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster