Basit öğe kaydını göster

Kurtlar, Cem İlhan
Kurtlar, Esra
2016-05-03T12:31:24Z
2016-05-03T12:31:24Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/545
Bu görüşme, bir öğretmen tarafından Bilim ve Sanat Vakfı’na (BİSAV) bağışlanmıştır. Bir ders kapsamında gerçekleştirilen bu görüşmelerin toplam sayısı 41'dir.tr_TR
Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı Saraybosnalı olan Cem İlhan Kurtlar, büyük dedesinin Balkan Savaşı sırasında Türkiye’ye gelişini ve buraya yerleşme sürecini anlatırken iki dedesinin de Çanakkale Gazisi olduğunu söyler. Bu hikayelerle büyüdüğünden bahseden Kurtlar’ın çocukluğu, Aksaray semtinde geçer.tr_TR
Öğretmen Bağışı
00:09:26tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Vatanseverliktr_TR
Çanakkale Savaşıtr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Aksaray (Fatih, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Muhacirtr_TR
Göçtr_TR
Gazitr_TR
Aile İlişkileritr_TR
Balkan Savaşı, 1912-1913tr_TR
Cem İlhan Kurtlar ile sözlü tarih görümesitr_TR
Görüşme
20.04.1960, İstanbul; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster