Basit öğe kaydını göster

Nikolaidis, Hristos
2016-04-27T10:51:57Z
2016-04-27T10:51:57Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/429
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1989 yılında Yenice-i Vardar’da doğan Hristos Nikolaidis, 4. kuşak mübadele muhaciridir. Ailesi Gümüşhane’den mübadele ile Skidra’ya yerleştirilen Nikolaidis, ailedeki büyüklerin Pontusça, Yunanca ve Türkçe konuştuğundan ve onlardan geleneksel pek çok şarkı ve hikaye duyduğundan bahseder. Mübadeleden önce Türk komşularıyla kurdukları dostluğu ve büyük ninesinin yıllar sonra köyünü ziyaret ettiğinde yaşadıklarını da anlatır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Türklertr_TR
Hristos Nikolaidis ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1989, Yenice-i Vardar; Yunanistan; Erkek; Teknisyen, Tavernacıtr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster