Basit öğe kaydını göster

Lazaridis, Yannis
2016-04-27T10:08:22Z
2016-04-27T10:08:22Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/423
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1985 yılında Attiki’nin Nikea kasabasında doğan Yannis Lazaridis’in ailesi, Aydın’dan mübadele ile Aridea’nın Polikarpi köyüne yerleştirilir. Babaannesinin Türkçe konuşup Türkçe şarkılar söylediğini aktaran Lazaridis, mübadele köyünün Türkçe konuşanlar ve konuşmayanlar olmak üzere iki mahalleye ayrıldığını söyler. İpek imalathanesi olan dedesinin de Türkçe konuştuğundan ve babasının ailenin kökeniyle ilgili anlattığı hikayelerden bahseder.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Küçük Asyatr_TR
Türklertr_TR
İpek Üretimitr_TR
Yannis Lazaridis ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1985, Attiki; Yunanistan; Erkek; İletişimci, Kayak Öğretmenitr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster