Basit öğe kaydını göster

Kolağası, Mustafa
Akar, Şevket Kamil
2016-03-29T11:14:27Z
2016-03-29T11:14:27Z
2009-11-04
http://hdl.handle.net/20.500.11834/41
Bu görüşme Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından yapılmıştır.
1925 yılında Hatay'da doğan Mustafa Kolağası, ilk eğitimini Hacı Abdülbaki Efendi’den alır. Fransız işgali döneminde kaydolduğu okulda Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenir. Antakya Lisesi’ne kaydolur ancak bitiremez. Askerliğini 1944'de İstanbul’da yapan Kolağası, askerlikten sonra terzilik okuluna giderek mezun olur. 1952’de başladığı Vefa Lisesi’ndeki eğitimini 1954’te tamamladıktan sonra Beyazıt’ta bir terzihane açar. Yine bu dönemde Nur-u Osmaniye Cami’nde vaazlarına devam eden Halveti-Şabani şeyhi Ahmet Tahiri Maraşi Efendi’ye intisap eder. Ahmet Tahiri Maraşi Efendi’nin işareti ile hukuk fakültesine girer. Samet Kuşçu ile yakınlığı dolayısıyla 9 Subay Olayı’nın iç yüzüne vakıf olur. Emekliliğinden sonra 15 sene boyunca Türk Eğitim Vakfı’nda hukuk müşavirliği yapan Kolağası, 1997’de buradaki görevinden ayrılır.tr_TR
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)tr_TR
1. Kısım: 01:00:10, 2. Kısım: 00:59:12tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Hatay (Türkiye)
İstanbul (Türkiye)
Fransız İşgali
Türkçe Ezan
Ahmet Tahiri Maraşi
Şeyh Mustafa Efendi
Halveti Şabani
1960 İhtilali
Kuşçu, Samet
9 Subay Olayı
Hatay Alevileri
İnönü, İsmet
Menderes, Adnan
6-7 Eylül Olayları
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
1930'lar
1940'lar
1950'ler
1960'lar
1990'lar
Mustafa Kolağası ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1925, Hatay; T.C.; Erkek; Avukattr_TR
Türkiye, İstanbul, Kadıköy, Göztepetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster