Toplam kayıt 3, listelenen: 1-3

  • Göç: Rumlar'ın Anadolu'dan mecburi ayrılışı (1919-1923) 

   Ünüvar, Kerem (İletişim Yayınları, 2002)
   Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşmasını oluşturan bir dizi hukuki belgeden biri olan 30 Ocak 1923 tarihli Türk ve Yunan nüfus mübadelesine ilişkin Lozan Sözleşmesinin 75. yıldönümünde, 1998'de Oxford Üniversitesi, ...
  • Tanıkların anlatılarıyla Bursa tarihi:sözlü tarih arşivi 1919-1938 

   Yüceer, Saime (Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005)
   Yok olma aşamasına getirilmiş... Ölüme mahkum edilmiş bir ulusun kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin Bursa boyutunu dönemin tanıkları anlatıyor. Tarihe yön veren lider Mustafa Kemal Atatürk'ün ütopyası olan, "Türk Ulusunun, ...
  • Yunanlıların ve Anadolu Rumlarının anlatımıyla:İzmir savaşı 

   Umar, Bilge (İnkılap Kitabevi, 2002)
   1919-1922 Türk-Yunan savaşımına ve bunu izleyen ünlü "mübadele"ye ilişkin olarak aydınlarımızın bilgi edinebileceği Türkçe kaynak, günümüzde hayli zengin olmakla birlikte, hala önemli bir eksiklik gösteriyor: Yunanlıların ...