Toplam kayıt 9, listelenen: 1-9

  • Cumhuriyet'te çocuktular 

   Gögüş Tan, Mine; Şahin, Özlem; Sever, Mustafa; Bora, Aksu (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007)
   Bir yönüyle çocukluk tarihine, diğer yönüyle Cumhuriyet'in, hatta bir başka açıdan da milli eğitimin tarihine ışık tutan Cumhuriyet'te Çocuktular, Mine Göğüş Tan'ın yönetiminde gerçekleştirilmiş bir sözlü tarih çalışması. ...
  • Diyarbakır'dan İstanbul'a 500 milyonluk umut hikayeleri:mikrokredi maceraları 

   Adaman, Fikret; Bulut, Tuğçe (İletişim Yayınları, 2007)
   Muhammed Yunus, 1976’da Bangladeş’in yoksul bir köyünde bambu sandalyeler yapan yaşlı bir kadınla karşılaştığında, kendisine otuz sene sonra Nobel Barış Ödülü’nü kazandıracak mikrokredi projesi kafasında şekillenmeye ...
  • Eşitsiz bir toplumda çocukluk:çocuğun "iyi olma hali"ni anlamak:İstanbul örneği 

   Semerci Uyan, Pınar; Müderrisoğlu, Serra; Karatay, Abdullah; Ekim Akkan, Başak; Kılıç, Zeynep; Oy, Burcu; Uran, Şaylan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012-07)
   Kitabın amacı, çocukların 'iyi olma hali' yaklaşımı çerçevesinde yaşam hakkı başta olmak üzere tüm haklarını sağlamanın toplumun en temel görevi olduğu fikrini vurgulamak. Çalışma bir tartışma başlatması ve farklı saha ...
  • Hayalden gerçeğe:Tarlabaşı Toplum Merkezi deneyimi 

   Semerci Uyan, Pınar (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010-01)
   Bu çalışma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Avrupa Komisyonu'nun “Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Girişimi Mikro Proje Programı” çerçevesinde kurulan ve Eylül ...
  • Her şey bitti Ana'ya söyleyin 

   Miroğlu, Orhan (Everest Yayınları, 2007-04)
   Acı duyan insanların dünyası, farklı ve keşfedilmeye muhtaç bir dünyadır. Acı çekenler bu dünyanın içinde yapayalnızdırlar ve bu yalnızlık onları, sosyal ve kültürel ilişkilerinden koparır, ruhlarında duydukları acıyla, ...
  • Kuzey Kıbrıs'ta Türkiyeli göçmenler 

   Kurtuluş, Hatice; Purkıs, Semra (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014-06)
   Onlar, Türkiye’nin en yoksul, eğitime ve bilgiye erişimi en sınırlı, modern yaşamla tanışmamış köylerinde ayakta kalmaya uğraşan emekçilerdi. Çoğu dağ veya orman köylüsüydü. Köylerinde geçim koşulları kalmadığını görünce ...
  • Mendile, simite, boyaya, çöpe:Ankara sokaklarında çalışan çocuklar 

   Altıntaş, Betül (İletişim Yayınları, 2003)
   Sokaklarda çalışan çocuklar, son on yılda Türkiye’de kent hayatında gittikçe daha fazla görünür oldu. Güneydoğu’dan zorunlu kitlesel göçün bunda büyük etkisi var. Yerlerinden, varlıklarından koparılan, yeteneklerinin “işe ...
  • Nöbetleşe yoksulluk gecekondulaşma ve kent yoksulları:Sultanbeyli örneği 

   Işık, Oğuz; Pınarcıoğlu, M. Melih (İletişim Yayınları, 2009)
   Yoksulluk gerçeği, son yıllarda Türkiye'de derinleşiyor, boyutlanıyor, çeşitleniyor. Buna karşılık, görünmezleştiriliyor da. Yirmi otuz yıl öncesinde daha çok bir "acıma" nesnesi olan yoksulluk, şimdi daha çok bir dışlama, ...
  • Yoksulluk halleri:Türkiye'de kent yoksulluğunun toplumsal görünümleri 

   Bora, Aksu; Can, Kemal; Çiğdem, Ahmet; Erdoğan, Necmi; Laçiner, Ömer; Ocak, Ersan; Şen, Mustafa (İletişim Yayınları, 2007)
   Açlar sınıfı konuşuyor bu kitapta... Ekonomik krizlerden önce de sonra da yoksul olan, hep yoksul kalacak olan, yoksulluğu kader gibi yaşayanlar, “en alttakiler”... Mülakat resmiyetine girmeden, grameri düzeltilmeden, ...