Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Geçmişin sesi:sözlü tarih 

      Thompson, Paul (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999)
      Sözlü tarih insanlar etrafında kurulmuş bir tarih türüdür. Hayatı tarihin içine sokar. Kahramanlarını sadece liderler arasından değil, çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar bilinmeyen insanlar arasından seçer. Toplumsal ...