Toplam kayıt 5, listelenen: 1-5

  • Barış ve savaş süreçlerinde Ermenistan ve Azerbaycan 

   De Waal, Thomas (Hrant Dink Vakfı, 2014)
   Karabağ, Sovyetlerin güneyindeki iki cumhuriyetin, Ermenistan ve Azerbaycan’ın; nihayetinde her iki ülkeyi de bağımsızlığa götüren, Sovyetler Birliği’nin sonunu getiren ve stratejik açıdan önemli bir bölgeyi on yıllarca ...
  • Belgeler ve tanıkların ifadeleriyle Ermenilerin Türklere yaptıkları katliamlar ve soykırım:tandır 

   Kuzu, Ali (Kariyer Yayıncılık, 2011-04)
   Bugün, Anadolu topraklarında tespit edilen, Ermeniler tarafından katledilen Türklere ait 200’e yakın toplu mezar, 1915’teki tehcir kararına nasıl gelindiğini en iyi şekilde açıklıyor. Bu toplu mezarlardan sekizinde yapılan ...
  • Ermeni mezalimine ağıtlar 

   Arkun, Kemal (Akademisyen Yayıncılık, 2013-04)
   Kitapta, I. Dünya Savaşı yıllarında Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan Rus İşgali ve Ermenilerin yaptığı katliamlardan sağ kurtulan tanıklar yaşadıklarını anlatıyor. Olayları yaşayan kişilerin anlattıklarına yer veren yazar, ...
  • İkinci el zaman kızıl insanın sonu 

   Aleksiyeviç, Svetlana (Kafka, 2016)
   Aleksiyeviç uzun bireysel monologları farklı seslerin duyulduğu bir kolaja dönüştüren özgün dokümanter tarzıyla, kendilerine nadiren konuşma fırsatı verilen, yaşantıları da çoğu zaman ülkenin resmi tarihine karışarak yitip ...
  • Ma sekerdo kardaş?:N'etmişiz kardaş?:"Dersim 38" tanıklıkları 

   Algör, İlhami (hazırlayan) (Doğan Kitap, 2010-04)
   1937-38 yıllarında bugünkü Tunceli ilinin sınırlarını da kapsayan Dersim’e yönelik askeri harekatlar yapıldı. Harekat komutasının bir ayağı kuzey Munzurlar silsilesinde yer alan Kılıçkaya Dağı eteğinden Erzincan Ovası’na ...