Toplam kayıt 4, listelenen: 1-4

  • Çokkültürlü toplumlarda eğitim:Türkiye ve İsveç'ten örnekler 

   Carlson, Marie (derleyen); Rabo, Annika (derleyen); Gök, Fatma (derleyen) (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011-03)
   Marie Carlson, Annika Rabo ve Fatma Gök tarafından derlenen ve İsveç ve Türkiye'den birçok akademisyen tarafından kaleme alınmış makalelerden oluşan Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler adlı bu ...
  • Eşitsiz bir toplumda çocukluk:çocuğun "iyi olma hali"ni anlamak:İstanbul örneği 

   Semerci Uyan, Pınar; Müderrisoğlu, Serra; Karatay, Abdullah; Ekim Akkan, Başak; Kılıç, Zeynep; Oy, Burcu; Uran, Şaylan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012-07)
   Kitabın amacı, çocukların 'iyi olma hali' yaklaşımı çerçevesinde yaşam hakkı başta olmak üzere tüm haklarını sağlamanın toplumun en temel görevi olduğu fikrini vurgulamak. Çalışma bir tartışma başlatması ve farklı saha ...
  • Geçmiş zaman istasyonu, 1:Sözlü tarih treni 

   Erhan, Metin (Çankırı Belediyesi Gençlik Meclisi, 2007)
   Çankırı Belediyesi Gençlik Meclisinin yaptığı Çankırı Geçmiş Zaman İstasyonu, 1 Sözlü Tarih Treni projesinin sonunda Çankırı tarihini konu alan ve yetmiş yaş üstü Çankırılılarla yapılan sözlü tarih çalışmalarından oluşan ...
  • Göç ve kültürel sermaye; Türkiye, Almanya, Kanada ve Büyük Britanya'da yüksek vasıflı göçmenler 

   Nohl, Arnd-Michael; Schittenhelm, Karin; Schmidtke, Oliver; Weib, Anja; Noyan, Türkis (çeviren) (Kitap Yayınevi, 2011-11)
   Türkiye Cumhuriyeti, homojen bir ulus devlet kurma çabasının sonucu olan nüfus değişimleriyle ve yakın tarihimizdeki yoğun kentleşme nedeniyle yüksek oranda göç hareketlerine tanık oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Nazi ...