Toplam kayıt 7, listelenen: 1-7

  • Anılarda savaş 

   Tuna, H.Bülend (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2003-12)
   Bu kitapta yer alan görüşmeler savaş konusu merkeze alınarak Aron Angel, Aydın Boysan, Hande Suher, Maruf Önal, Niyazi Duranay, Orhan Şahinlar ile H. Bülend Tuna, Eyüp Muhcu ve Yıldız Uysal tarafından yapılmıştır. Tanıkların ...
  • Daha sesimizi duyurmadık:Avrupa'da Türk işçi çocukları 

   Gündüz, Vassaf (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010)
   İlk baskısı 1983'te Belge Yayınları tarafından yapılan Daha Sesimizi Duyurmadık-Avrupa'da Türk İşçi Çocukları adlı kitabın bu ikinci baskısında yazar, yirmi yıldan bu yana nelerin değiştiğini tartışıyor.
  • Kına'nın soluşu:Almanya'da gelin olmak 

   Gür, Metin (Günizi Yayıncılık, 2006-09)
   Kınanın Soluşu; Almanya”ya “gelin” gidenlerin ve dolayımında “güvey” olanların sosyo-kültürel hikayesidir... Sevme ve sevilmeyi körelten politik ve ekonomik nedenler itmiş onları Almanya’ya gelin gitmeye. Kimisi gelin ...
  • Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler (Konferans tebliğleri Kasım 2013) 

   Bilinmeyen yazar (Hrant Dink Vakfı, 2015)
   Hrant Dink Vakfı'nın Kasım 2013'te Boğaziçi Üniversitesi'nde, Malatya HAYDer'in girişimi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlediği 'Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler' başlıklı konferansta sunulan tebliğler bu ...
  • Nazi işgalinde Sovyet kadınları 

   Aleksiyeviç, Svetlana (Evrensel Basım Yayın, 2008-09)
   2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Svetlana Aleksiyeviç’in kaleminden okuduğunuz bu kitap, Nazi işgaline karşı direnişte yer alan Sovyet kadınlarının gözüyle savaşı anlatıyor. Sayıları bir milyona yaklaşan Sovyet kadını, ...
  • Sürgün(de) Kürtler:Kürt sorununu anlamak üzerine 

   Çelik Demirtola, Burçin (Aram Yayınevi, 2013-05)
   Yüzleşme gerçekler bilinmeden yapılabilir mi? Tam anlamıyla bir arınma için yüzleşme nasıl bir önkoşulsa bunu yapabilmek için de gerçeklerin-hiç değilse bunları birebir yaşayanlar tarafından-ortaya dökülmesi bizi kaçınılmaz ...
  • Vatan olan gurbet Almanya'ya işçi göçünün 50. yılı 

   Mortan, Kenan; Sarfati, Monelle (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011-10)
   Kökleri daha eskilere uzansa da, Almanya'ya Türk işçi göçü, resmen 1961'de yapılan iş gücü alım antlaşmasıyla başlamıştı. Aradan geçen yarım yüzyılda, Almanların "konuk işçi"lerinden bir bölümü geri dönerken, büyük bölümü ...