Toplam kayıt 9, listelenen: 1-9

  • 75 yılda kadın ve erkekler 

   Hacımirzaoğlu, Ayşe Berktay (Tarih Vakfı Yayınları, 1998-11)
   Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ve kazanılan zaferin yarattığı ortam ve koşullarda kurulabilen Cumhuriyet, artı ve eksileriyle toplumumuzun tarihinde köklü bir dönüm noktasıdır; ama ne bir "Milat"tır, ne de geçmişle tüm bağları ...
  • Erkek kulübünde siyaset:kadın parlamenterlerle sözlü tarih 

   Çakır, Serpil (Versus Kitap, 2013)
   “Bir kere bize müstehzi bakıyorlar. Onlar bu işte pişmiş, kaşarlanmış, tecrübeli hani uzun yılların üstündeki insanlardır. Canım, canım, zavallıcım şeklinde bize bakıyorlar yani. Nereye kadar nasıl dayanabilir gibi... ...
  • Geldiler ve kaldılar:Almanya Türkleri'nin yaşam öyküleri 

   Rıchter, Mıchael (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005-10)
   İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'nın Göç Çalışmaları dizisinde yayımladığı bu kitap Almanya'da Türkiye üzerine çalışmalarıyla tanınmış Körber Vakfı'nın yayını. Kitap Almanya'ya ilk giden Türk işçilerinin yaşam ...
  • Kına'nın soluşu:Almanya'da gelin olmak 

   Gür, Metin (Günizi Yayıncılık, 2006-09)
   Kınanın Soluşu; Almanya”ya “gelin” gidenlerin ve dolayımında “güvey” olanların sosyo-kültürel hikayesidir... Sevme ve sevilmeyi körelten politik ve ekonomik nedenler itmiş onları Almanya’ya gelin gitmeye. Kimisi gelin ...
  • Mendile, simite, boyaya, çöpe:Ankara sokaklarında çalışan çocuklar 

   Altıntaş, Betül (İletişim Yayınları, 2003)
   Sokaklarda çalışan çocuklar, son on yılda Türkiye’de kent hayatında gittikçe daha fazla görünür oldu. Güneydoğu’dan zorunlu kitlesel göçün bunda büyük etkisi var. Yerlerinden, varlıklarından koparılan, yeteneklerinin “işe ...
  • Okyanus ötesine:ABD'de Türk göçmen kadınlar 

   Güler, Müzeyyen (2009-02)
   Bu çalışmada, yeni bir ülkede yaşam ve çalışma koşullarının ne durumda olduğu ve kaçak çalışan emekçilerin, girişimcilik ruhu ile hareket eden göçmenlerin sorunları ve başarıları araştırılmıştır. Göçmenler ekonomik, ...
  • Vatan olan gurbet Almanya'ya işçi göçünün 50. yılı 

   Mortan, Kenan; Sarfati, Monelle (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011-10)
   Kökleri daha eskilere uzansa da, Almanya'ya Türk işçi göçü, resmen 1961'de yapılan iş gücü alım antlaşmasıyla başlamıştı. Aradan geçen yarım yüzyılda, Almanların "konuk işçi"lerinden bir bölümü geri dönerken, büyük bölümü ...
  • Vatan olan gurbet II Avustralya'ya işçi göçünün 45. yılı 

   Mortan, Kenan; Sarfati, Monelle (İş Bankası Kültür Yayınları, 2014)
   1851’de sistemli olarak göçmen alımına başlayan Avustralya’da, 1888’de başlayan ırkçı “Beyazların Avustralya’sı Politikası” 1959’a dek yürürlükte kalarak göç sürecinde belirleyici olmuştu. Bu politikanın terkiyle dünyanın ...
  • Bir yastıkta 40 yıl 

   Tekelioğlu, Tuluhan (Ümraniye Belediyesi, 2012)
   Bir toplumun oluşturan değerlerin başında aile kurumu gelir, toplumların var olması da ancak sağlıklı aile yapısıyla mümkündür. Evliliklerinde 40 yılı geride bırakan çiftlerin hayat hikayeleri bu kitapta toplanmıştır. ...