Toplam kayıt 3, listelenen: 1-3

  • Büyük grev:1977 

   Şafak, Can (Sosyal Tarih Yayınları, 2012)
   Büyük Grev, Maden-İş ile MESS arasında, ilk kıvılcımı 1975 Kasım ayının ilk günlerinde küçük bir fabrikada ateşlenen, 1976 yılı içinde tek tek, 1977 Mayıs'ının sonunda toplu grevlerle, aynı yılın Ekim'inde uygulanan toplu ...
  • Ereğli 1965-1980 çelik işçileri 

   Şafak, Can (Sosyal Tarih Yayınları, 2015)
   Ereğli'de işçileşme süreci, sendikalaşmanın, sol siyasetin serüveni, esas olarak 1960'ların ilk yıllarıyla ve adına sanayileşme denilen büyük altüst oluşla birlikte başlar. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na (Erdemir) ...
  • Kuruluş yıllarında Haydarpaşa Sendikası (1950-1964) 

   Şafak, Can (Sosyal Tarih Yayınları, 2010)
   Bu çalışmanın konusu spesifik olarak, Haydarpaşa'da 1950 yılından başlayarak ilk demiryolu sendikalarının ortaya çıkışı ve 1964 yılında ilk iş kolu sözleşmesinin bağıtlanmasına kadar geçen 14 yıl içinde yaşanan sürecin ...