Basit öğe kaydını göster

Amanatidou, Eirini
2016-04-26T12:50:35Z
2016-04-26T12:50:35Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/388
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1967 yılında Yunanistan’ın Skidra şehrinde doğan Eirini Amanatidou’nun ailesi Trabzon’un, bugün Gümüşhane sınırları içerisinde kalan Colaşana köyünden mübadele ile Skidra’nın Lipohori köyüne yerleştirilir. Ninesinin Türkçe ve Pontusça şarkılar söylediğini aktaran Amanatidou, aile büyüklerinin memleket hasretine de değinir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Türklertr_TR
Eirini Amanatidou ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1967, Skidra; Yunanistan; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster