Basit öğe kaydını göster

Otyam, Fikret
Üstün, Hasan
2019-08-01T12:45:08Z
2019-08-01T12:45:08Z
2008-12
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3800
Bu görüşme, Suat Gezgin’in yürütücülüğünde, Veli Polat ve H. Esra Ercan’ın koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün katkılarıyla Türkiye Sözlü Basın Tarihi Projesi Cilt I başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 15'tir.tr_TR
1924 yılında doğan Fikret Otyam’ın babası emekli bir askerdir. Dedesi ise Yemen’de şehit olmuştur. İlkokulu Aksaray’da okur, liseye Ankara Atatürk Lisesi’nde başlar, Kayseri Lisesi’ne geçer. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim bölümünü bitirir. Günlük tutma alışkanlığı kazandıktan sonra bunları hikayeleştirmeye başlayan Otyam, Gece Postası Gazetesi'nde Anadolu Öyküleri isminde sanat yazıları yazar. Son Saat Gazetesi'nde adliye ve polis muhabirliği yapar. Gazetecilik yıllarında Varlık Dergisi'nde de yazıları çıkar. Dünya Gazetesi'nde yayınladığı resimli röportajlar Doğu’daki hayatı yansıtması açısından çok önemlidir. 1952 yılında basın kartı alan Otyam, Ali İhsan Göğüş’ün Kim Dergisi'nin Ankara temsilciliğini de yapar. Ulus Gazetesi'nde çalışırken gazetenin aile ortamına sahip olduğuna değinir. 27 Mayıs zamanında Ulus’ta yazan Otyam, ihtilali ak devrim olarak nitelendirir. 1964’te Roma’da sergi açar. 1962’de Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlar, bu yıllarda canını sıkan kişiler ve olaylar olduğunu söyler, bunları ve verdiği mücadeleyi Dosttan Gelen Selamsın isimli kitabında anlatır. 1979’un Mayıs'ında Abdi İpekçi’nin öldürülmesiyle birlikte polis korumasına alınır. Cumhuriyet’ten ayrıldıktan sonra önce Dursun Akçam, daha sonra Emil Galip Sandalcı ile Demokrat isimli gazeteyi çıkarırlar. 12 Mart zamanı içeri alınır. 1962 yılında Türk Dil Kurumu'nun verdiği Gezi ödülüne layık görülür. Ankara Gazeteciler Cemiyeti’ne de üye olan Otyam, babasının tavsiyesini dinleyerek siyasete atılmaz. Ulus Gazetesi’nde çalışırken Lübnan’a savaş haberleri yapmak için gider.tr_TR
Suat Gezgintr_TR
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümütr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Günal, Neşattr_TR
Abasıyanık, Sait Faiktr_TR
Makal, Mahmuttr_TR
Kemal, Yaşartr_TR
Kemal, Orhantr_TR
Eyüpoğu, Bedri Rahmitr_TR
Nayır, Yaşar Nabitr_TR
Atay, Falif Rıfkıtr_TR
İnönü, İsmettr_TR
Akın, Bedii Faiktr_TR
Cumhuriyet Gazetesitr_TR
Uğur, Necdettr_TR
Ecevit, Bülenttr_TR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)tr_TR
Zafer Gazetesitr_TR
Gürsel, Cemaltr_TR
TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu)tr_TR
Ankara (Türkiye)tr_TR
Akşam Gazetesitr_TR
Altan, Çetintr_TR
Erbakan, Necmettintr_TR
Demokrat Parti (DP)tr_TR
Doğan, Aydıntr_TR
Milliyet Gazetesitr_TR
Hürriyet Gazetesitr_TR
Fikret Otyam ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1926, Aksaray; T.C.; Erkek; Gazetecitr_TR
Gezgin, Suat. Türkiye sözlü basın tarihi cilt I. Veli Polat, H. Esra Arcan. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster