Basit öğe kaydını göster

Yekin, Cemile
Mutlu, Yeliz
2018-06-28T09:33:12Z
2018-06-28T09:33:12Z
2011-05-29
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3774
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1953 yılında Bursa’da doğan Cemile Yetkin, 50 senedir Namazgah Mahallesi’nde yaşamaktadır. Mahalleye ilk geldiklerinde her yerin bahçeli tek kat ahşap evlerden ibaret olduğunu söyler. Komşular arasında ilişkilerin çok sıkı oluğunu dile getiren Yetkin, o zaman insanların çok iyi olduğunu da sözlerine ekler. Daha sonra mahalledeki adetlerden bahsederek görüşmesine devam eder. Mahallede evlilikler görücü usulü olur. Kız istemeden sonra çok geçmeden nişan yapılır. Perşembe günleri çeyiz asılır, Cuma günü ise gelin hamamı olur. Düğünler evlerin bahçelerinde yapılır, ertesi gün gelin paçası olur. Sünnet törenleri de çok itinalı hazırlanır. Perşembe gününden sünnet yatağı hazırlanır. Cumartesi günleri kınalar yakılarak sünnet eğlencesi yapılır. Son olarak Pazar günü yemekler pişer ve mevlitler okunur. Asker uğurlamalarında askere gidecek genç her gün bir akrabasının evine misafir olur, gideceği gün mevlitler okunarak uğurlanır. Hacılara da mutlaka uğurlama töreni yapılır. Hacdan dönünce kurbanlar kesilir ve mevlitler okunur. Eskiden kadınların hep evde olduğunu dile getiren Yetkin, örgü işleri ile uğraştığını söyler. Erkekler ise genelde esnaflıkla uğraşır. Televizyon evlerde çok az bulunur. Mahalleli televizyonu olan evlere gider. Hıdırellez’de mutlaka güneş doğmadan uyanılır, Kuran okunur ve bütün mahalleli bahçede toplanıp yakılan ateşin üzerinden atlarlar. Ramazanlarda erzak hazırlıkları bir ay önceden başlar. Sahura uyanmayan bir komşu olursa mutlaka uyandırılır. Eskiden batıl inançların yaygın olduğunu söyleyen Yetkin, batıl inançlardan bazı örnekler vererek görüşmesini sonlandırır.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Namazgah Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Hacı Tehniyeleritr_TR
Asker Uğurlamalarıtr_TR
Sünnet Törenleritr_TR
Düğünlertr_TR
Evliliktr_TR
Esnaflartr_TR
Hıdırelleztr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Televizyontr_TR
Cemile Yekin ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1952, Bursa; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Namazgah Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster