Basit öğe kaydını göster

Yekin, Ahmet
Menteşe, Cemil
2018-05-22T14:25:41Z
2018-05-22T14:25:41Z
2011-02-16
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3746
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1921 yılında Yenişehir’de doğan Ahmet Yetkin, 1963 yılında ailesi ile birlikte Yeşil Mahallesi’ne yerleşir. Eskiden evlerde radyolar vardır. Düğünler genelde sokakta ya da bahçelerde yapılır. Şehir bugünkü kadar büyük değildir. Herkesin birbirini tanıması sebebiyle cenazeler ve Hacı Tehniyeleri mahallede çok kalabalık olur. Mahallenin bayram yerleri Pınarbaşı ve Atıcılardır. Hıdırellez zamanlarında geç kalkan olursa mahalleli tarafından kapılarına ısırgan otu asılır. Eskiden mahallede gayrimüslimlerin de yaşadığını söyleyen Ahmet Yetkin, Yunan işgaliyle onların da baskıncı olduklarını aktarır.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yeşil Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Hıdırelleztr_TR
Hacı Tehniyeleritr_TR
Düğünlertr_TR
Yunan İşgalitr_TR
Bayramlartr_TR
Cenazelertr_TR
Gayrimüslimlertr_TR
Ahmet Yekin ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1921, T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Yeşil Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster