Basit öğe kaydını göster

Semercigil, Zeki
Mutlu, Yeliz
2018-05-22T09:53:58Z
2018-05-22T09:53:58Z
2011-07-04
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3722
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1954 yılında doğan Zeki Semercigil çocukluğundaki mahallelerinden bahseder. O zamanlar komşuluk kardeşlik gibidir. Herkes birbirinin evine rahatlıkla gidebilir. Düğünler büyük bahçelerde hep birlikte yapılır. Cumhuriyet bayramlarında bir hafta boyunca davul ve zurnalarla bayram kutlanır. Askerler çok daha sade bir şekilde dualarla uğurlanır. Kadınların genelde ev işi yaptıklarını söyleyen Semercigil, erkeklerin esnaf olduğunu sözlerine ekler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Cumhuriyet Bayramıtr_TR
Yeşil Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Mahalle Kültürütr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Düğünlertr_TR
Asker Uğurlamalarıtr_TR
Zeki Semercigil ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1954, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Yeşil Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster