Basit öğe kaydını göster

Didinen, Serhat
Mutlu, Yeliz
2018-01-26T14:10:38Z
2018-01-26T14:10:38Z
2011-03-12
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3713
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1973 yılında Bursa’nın Kurtoğlu Mahallesi’nde doğan Serhat Didinen dedesinden kalma evde ikamet eder. Bu ev mahallenin diğer evleri gibi ahşaptan yapılmıştır. Bahçeli olan evlerde komşular birbirlerine misafirliğe gider. Çocuklar ise sokaklarda oyunlar oynarlar. Sünnet düğünleri yemekli olur ve evlerin bahçelerinde yapılır. Arabalara mendil havlular bağlanır. Sünnet konvoyları Emir Sultan’a dua etmeye giderler. Dedesinin zamanından beri tatlıcılık mesleği ile uğraşan Didinen, bu sayede bütün mahallelileri tanıdıklarını söyler. Komşuluk ilişkilerinin eskisi kadar samimi olmadığını dile getirir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Düğünlertr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Sünnet Törenleritr_TR
Emir Sultantr_TR
Kurtoğlu Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Serhat Didinen ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1973, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Kurtoğlu Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster