Basit öğe kaydını göster

Erksan, Metin
Sim, Şükrü
2017-11-23T09:30:25Z
2017-11-23T09:30:25Z
2009-03
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3707
Bu görüşme, Suat Gezgin’in yürütücülüğünde, Veli Polat ve H. Esra Ercan’ın koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün katkılarıyla Türkiye Sözlü Basın Tarihi Projesi Cilt II başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 17'dir.tr_TR
1929 yılında doğan Metin Erksan Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Babası Osmanlı döneminde askeriyede grev almış, Cumhuriyet döneminde sivil siyasete geçmiştir. İlk okul, orta okul ve liseyi Pertevniyal Lisesi’nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'ne başlar. Sinema dünyasına çeşitli dergilerde yazdığı sinema eleştirileri ile başlar. Türk sinemasının 1986'ya kadar sürekli sansür sorunu ile uğraştığını anlatır ve sansüre takılmayan filminin neredeyse hiç olmadığını söyler. Eskiye göre gazetecilik ve yazarlığın geliştiğini vurgular ve son zamanlarda politik yazılar yazdığını belirtir.tr_TR
Suat Gezgintr_TR
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümütr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Erksan, Metintr_TR
Türk Sinemasıtr_TR
Sansür Politikasıtr_TR
İstanbul Üniversitesitr_TR
Türk Sinema Sanatçıları Derneğitr_TR
Türkiye Sinema İşçileri Sendikasıtr_TR
1980 İhtilalitr_TR
Metin Erksan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1929, Çanakkale; T.C.; Erkektr_TR
Gezgin, Suat. Türkiye sözlü basın tarihi cilt II. Veli Polat, H. Esra Arcan. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster