Basit öğe kaydını göster

Umar, Leyla
Arcan, H. Esra
2017-11-23T09:24:00Z
2017-11-23T09:24:00Z
2009-03
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3706
Bu görüşme, Suat Gezgin’in yürütücülüğünde, Veli Polat ve H. Esra Ercan’ın koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün katkılarıyla Türkiye Sözlü Basın Tarihi Projesi Cilt II başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 17'dir.tr_TR
1928 doğumlu olan Leyla Umar Samsun'da dünyaya gelmiştir. Sayısal derslerin kabus olması üzerine eğitim hayatını yarım bırakır. Çocukluğundan beri gazeteci olmak istediğini dile getirir ve gazetecilik serüvenine eşinden boşandıktan sonra çalışmak zorunda olduğu için başlar. Gazetecilik camiiasında iyi karşılandığını ve ona her zaman iyi davranıldığını anlatan Umar, en büyük pişmanlığının cemiyet haberleri yazmak olduğunu söyler. Kendi anlatımı ile Fidel Castro ile röportaj yapmayı takıntı haline getirir ve sonunda röportajı gerçekleştirir. Fakat ömrü boyunca politikacılardan uzak durduğunu ve olabildiğince karşılaşmamayı tercih ettiğinin altını çizer. O dönemlerde ülkede etnik ayrımcılığın var olmasına karşın gazetecilik dünyasında dayanışma ve tutum hakimdir. Fidel Castro ile yeniden görüşmesini ve birlikte yemek yapma serüvenini anlatan Umar bu konu hakkında kitap yazacağını söyler.tr_TR
Suat Gezgintr_TR
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümütr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Gazeteciliktr_TR
Castro, Fideltr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Ulunay, Refii Cevattr_TR
Milliyet Gazetesitr_TR
Menderes, Adnantr_TR
Evren, Kenantr_TR
Cumhuriyet Gazetesitr_TR
İpekçi, Abditr_TR
Leyla Umar ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1928, Samsun; T,C.; Kadıntr_TR
Gezgin, Suat. Türkiye sözlü basın tarihi cilt II. Veli Polat, H. Esra Arcan. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV