Basit öğe kaydını göster

Birgit, Orhan
Arcan, H. Esra
2017-11-18T15:38:54Z
2017-11-18T15:38:54Z
2008-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3702
Bu görüşme, Suat Gezgin’in yürütücülüğünde, Veli Polat ve H. Esra Ercan’ın koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün katkılarıyla Türkiye Sözlü Basın Tarihi Projesi Cilt II başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 17'dir.tr_TR
1927 Kars doğumlu olan Orhan Birgit memur bir aileden gelmektedir. Babasının memuriyeti sebebiyle çocukluğu Türkiye’nin birçok bölgesinde geçer. Gazetecilik serüveni yine babasının işi dolayısıyla taşındıkları Mersin’de başlar. Profesyonel gazeteciliğe ise Tek Partili yılların İstanbul’unda başlar. Aynı dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesine katılır. Tek partili dönem gazeteciliğinin hem dönemin şartlarından hem de sıkıyönetimden dolayı zor olduğundan bahseder. Yazılan her şey dönemin sıkıyönetim komutanları tarafından sıkıca denetlenmektedir. O yılların gazeteciliği için yarı profesyonel, yarı amatördür der. O dönem sendika ve sosyal haklar bakımından yetersizdir ve gazetecilerin tabiriyle gazetecilik aç kalınan bir meslektir. 1946’dan sonra dernekleşmeler başlar. Menderes dönemi baştan özgürlük, yavaş yavaş yarı özgürlük, en sonunda ise baskının hakim olduğu bir dönemdir. İktidar basını kontrol altına almak için kağıt ve ilan dağıtımı tekelini kullanmıştır. 1961'deki Kurucu Meclis’te alınan kararla 195. Kanun gereğince sendikal haklar ve özgürlükler güvence altına alınır. Buna rağmen basına müdahale 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde de devam eder. O dönem gazeteciliğinin sermaye sorunundan uzun uzun bahseden Birgit artık gazetelerin holdingleştiğini söyler.tr_TR
Suat Gezgintr_TR
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümütr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Gazeteciliktr_TR
Tek Parti Dönemitr_TR
Menderes, Adnantr_TR
İnönü, İsmettr_TR
12 Marttr_TR
12 Eylültr_TR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)tr_TR
Orhan Birgit ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1927, Kars; T.C.; Erkektr_TR
Gezgin, Suat. Türkiye sözlü basın tarihi cilt II. Veli Polat, H. Esra Arcan. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster