Basit öğe kaydını göster

Seçkinsoy, Hüseyin
Bütün, Cengiz
2017-11-09T07:47:27Z
2017-11-09T07:47:27Z
2011-02-18
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3673
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1944 yılında Bursa’da doğan Hüseyin Seçkinsoy, Bursa’nın yerlilerindendir. 1967’den 2008’e kadar kardeşi Muhlis Seçkinsoy’la birlikte saat ticareti ve tamirciliği yapar. 2008 yılında emekli olur. Mahalledeki komşuluk ilişkileri hakkında bilgiler verir. Hıdırellez haftasında komşular toplanır, sabah namazından sonra herkes Kapılıkaya’ya pikniğe gider. Her Pazar günü gezmeye gidildiği gibi her hafta ünlü sanatçılar ve mahalledeki bazı esnafların katılımıyla gezek eğlencesi düzenlenir. Mahallede Süt Çeşmesi adında bir çeşme vardır. Sütü olmayan kadınlar gün doğmadan gelip çeşmeden su içer. Kadınlar su içtikten sonra çeşmeye simit, poğaça gibi yiyecekler bırakır. Bu yiyecekleri mahallenin çocukları alır. Bayramlarda çocuklara alınan kıyafetlerden bahseder. Düğünlerdeki damat tıraşı hakkında bilgiler verir. Mahallede çok katlı binaların yapımına izin verilmediği için mimarinin bozulmadığını söyler. Seçkinsoy, mahalledeki iki okulun halkın uğraşları sonucunda yaptırıldığından bahsederek görüşmeyi bitirir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Gezek Kültürütr_TR
Hocataşkın Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Hıdırelleztr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Bayramlartr_TR
Süt Çeşmesitr_TR
Gürses, Nazuhitr_TR
Düğünlertr_TR
Birgit, Receptr_TR
Yunan İşgalitr_TR
Hüseyin Seçkinsoy ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1944, Bursa; T.C.; Erkek;, Emeklitr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Hocataşkın Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster