Basit öğe kaydını göster

İnanmışık, Mehmet
Akdoğan, Seyit
2017-09-27T15:44:35Z
2017-09-27T15:44:35Z
2010-08-08
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3608
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1936 Kars doğumlu olan Mehmet İnanmışık, 1960 yıllarında Tophane Mahallesi'ne yerleşir ve ilk dükkanını Tahtakale'de açar. Mahalledeki komşuluk ilişkilerinden bahseder. Düğünler evlerin bahçelerinde yapılır, evlilikler görücü usulüyle gerçekleşir. Sünnet düğünlerini yine evlerde gerçekleşir, sünnet çocukları Emir Sultan türbesine götürülür. Hıdırellez eğlenceleri sabaha kadar sürer. Ramazan ayında komşular iftar için davet edilir, hacılar otobüslere kadar uğurlanır. Gezekler mahallenin en bilinen kültürlerinden biridir. Bayramlarda namaz kılınıp büyükler ile bayramlaşıldıktan sonra Pınarbaşı’na panayıra gidilir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Tahtakale Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Sünnet Törenleritr_TR
Hıdırelleztr_TR
Ramazanlartr_TR
Bayramlartr_TR
Pınarbaşıtr_TR
Mehmet İnanmışık ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1936, Kars; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Tahtakale Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011. tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster