Basit öğe kaydını göster

Toker, Aynur
2016-04-25T14:30:42Z
2016-04-25T14:30:42Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/359
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1953 yılında Çatalca’da doğan Aynur Toker’in dedeleri İşkodra’dan Türkiye’ye göç eder. Anne ve babası Tekirdağ doğumlu olan Toker, 1973 yılında kendi ailesi gibi mübadil olan eşi ile evlenir. Eşinin ailesi mübadele zamanında yürüyerek Selanik’e, oradan da Gülcemal Gemisi ile Tuzla’ya gelir. Daha sonra ise Çatalca Celepköy’e yerleştirilirler. Evlendikten sonra eşinin ailesinden dinlediği hikayeleri de anlatan Toker, ailesinin bir gün memleketlerine dönme umuduyla göç ettiğinden ve Türkçe’yi mübadeleden sonra öğrendiklerinden bahseder.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Patriotlartr_TR
Rumlartr_TR
Komşuluktr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Bektaşiliktr_TR
Aynur Toker ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1953, İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster