Basit öğe kaydını göster

Toker, Mehmet Ali
2016-04-25T14:29:31Z
2016-04-25T14:29:31Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/358
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1946 yılında Çatalca’da doğan Mehmet Ali Toker’in anne ve babası, Yunanistan’ın Nasliç kazasından mübadele ile Çatalca, Celepköy’e yerleştirilir. Anne ve babasının Gülcemal Gemisi ile Türkiye’ye geldikten sonra Tuzla’da karantinaya alındığını ve sonrasında da Mimar Sinan’da on iki gün bekletilip Çatalca’ya yerleştirildiklerini anlatır. Ailesinin, memleketlerine dönebilme umuduyla yaşadığını ve Rumca konuştuklarını söyleyen Toker, annesinden öğrendiği Rumca türkülerden ve oyunlardan da bahseder.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rüyalartr_TR
Rumlartr_TR
Devrimlertr_TR
Patriotlartr_TR
Komşuluktr_TR
Bektaşiliktr_TR
Mehmet Ali Toker ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1946, İstanbul; T.C.; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster