Basit öğe kaydını göster

Tokalı, Elmas
Gök, Sibel
2017-08-29T11:22:37Z
2017-08-29T11:22:37Z
2013-03-06
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3574
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri III projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 48'dir.tr_TR
1951 yılında doğan Elmas Tokalı mahallede Yılmaz olarak bilinir. Anne tarafı Ohrili olan Tokalı’nın baba tarafı Bursa’nın yerlisidir. Babası dokumacılıkla uğraşır. Gençlik dönemlerinde babasına yardım eder. Fabrikaların genellikle mahallede yoğunlaştığını söyler. Eski komşuları hakkında bilgiler verir. Tahsilini liseye kadar sürdürür fakat liseyi yarıda bırakır. İlk ve ortaokul döneminde meslek öğrenmek amacıyla mahallede ayakkabıcılık yapan komşularının yanında çalışır. Bir süre sonra buradan ayrılıp Pirinç Han’daki dükkana gitmeye başlar. Pirinç Han’daki esnafların ilişkisinden bahseder. 1965 yılında ayakkabıcı dükkanından ayrılır ve elektrikçilikle uğraşır. O zamanlar iş bulmanın güç olduğunu söyler. Bayramlarda Pınarbaşı’ndaki panayıra gidilir. Hıdrellez dönemlerinde ateş yakılıp üzerinden atlanır. Tokalı, mahallenin eski zamanlardaki düzeninden detaylıca söz eder. Bahçeli evlerin apartmana dönüşmesiyle mahalleden göçler başlar. Göçün komşuluk ilişkilerini bitirdiğini söyler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Cemil İpektr_TR
İpekerlertr_TR
Umurbey Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Esnaflartr_TR
Hıdırelleztr_TR
Elmas Tokalı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1951, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Umurbey Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri III. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster