Basit öğe kaydını göster

Sönmezalp, Ümran
Demir, Işık
2017-08-29T08:05:01Z
2017-08-29T08:05:01Z
2013-02-20
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3563
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri III projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 48'dir.tr_TR
1954 yılında doğan Ümran Sönmezalp, Koç ailesine ait Sakaldöken Caddesi'nde bulunan aslanlı evde dünyaya gelir. Umurbey Mahallesi’nde insanların apartmanlarda oturmasına rağmen eski komşuluk ilişkilerini yaşattığını söyler. Mahallede dini bayramların, fakire yardım etmenin, hamamların ve camilerin çok önemli olduğundan bahseder. Ailesi Sönmezalp soyadını kanunla birlikte almıştır. Aslında soyları Elif hanlara dayanır. Elif hanlar Buhara’dan Semerkand'a, oradan da Bilecik’e son olarak da Bursa’ya göçerler. Bursa, Bizans’tan alındığında surlara ilk Osmanlı sancağını diken kişi de bu sülaleye mensuptur. Elif hanlar Bursa için çok önemlidir. Fakat bir takım siyasi nedenlerden ötürü Elif Han ismi Elvan Bey’e dönüşür. Sülalenin astronomiye meraklı olduğunu söyleyen Sönmezalp, ülkede ilk aynalı teleskopun babası tarafından yapıldığını aktarır. Bu sayede babası, yurt içi ve yurt dışında ödüller alır. Merinos fabrikasında işçi olarak çalışan babası fabrikanın açılışında 1938 yılında Atatürk’ün açtığı kapının anahtarını yapar. Mahalleyle ilgili unutamadığı anılardan biri Ramazan aylarında okunan dualardır. Mahallede kız erkek ayrımının olmadığını aktaran Sönmezalp, herkesin birbirini tanıdığını ve kocaman bir aile olduklarını söyler. Mahallenin ona “Perihan Abla” diye hitap ettiğini vurgular. O zamanlar Perihan Abla dizisi revaçtadır. Sokaklarında zengin-fakir, eğitimli-cahil ayrımı yoktur; herkes birbirine karşı saygılıdır. Mahalle kargir ve cumbalı evlerden oluşur. Fakat artık hayat şartlarının değiştiğinden ve gençlerin adetleri devam ettiremediğinden yakınır. 25 senedir Almanya’da yaşayan Sönmezalp, mahalleye geldiğinde hala eskisi gibi karşılandığını söyler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Soyadı Hikayesitr_TR
Soyadı Kanunutr_TR
Karaağaç Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Elif Han Sülalesitr_TR
Aynalı Teleskoptr_TR
Astronomitr_TR
Koç Ailesitr_TR
Merinos Fabrikasıtr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Uygur, Nejattr_TR
Özyağcılar, Erdaltr_TR
Ümran Sönmezalp ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1954, Bursa; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Karaağaç Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri III. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster