Basit öğe kaydını göster

Suvar, Emine
Gök, Sibel
2017-08-23T15:27:03Z
2017-08-23T15:27:03Z
2010-03-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3535
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1922 Rize doğumlu olan Emine Suvar, babasının işi dolayısıyla ailesiyle Bursa'ya İbrahimpaşa Mahallesi’ne taşınır. Kız Öğretmen Okulu’nda okur. 1939-1940 yıllarında evlenir. Eşi ve kendisi belediyede çalışan Suvar, Fen İşleri’nde çalışan ilk bayan memurdur. Yaşadıkları sokak tamamen Suvar ailesine aittir. Son olarak Bursa’ya geldiğinde hatırladıklarını birkaç cümle ile özetler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
İbrahimpaşa Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Atatürk Caddesitr_TR
Çekirgetr_TR
Emine Suvar ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Videotr_TR
1922, Rize; T.C.; Kadın; Emeklitr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, İbrahimpaşa Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster