Basit öğe kaydını göster

Onar, Güngör
Demir, Işık
2017-08-23T09:43:04Z
2017-08-23T09:43:04Z
2010-09-27
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3532
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1936 yılında doğan Güngör Onar, Ticaret Lisesi mezunudur. 1984’e kadar ipekçilikle uğraşır. Evinden, komşu evlerden ve kadınların sabahları sokakları temizlemelerinden bahseder. Düğünlerde faytonla gelin almaya gidildiğini söyler. Hacı tehniyelerine değinir. Sabiha Gökçen, Halil Ayan ve Yıldırım Gürses’in de aynı mahallede yaşadığını anlatır. Mahalledeki dokuma fabrikalarından bahseder. Mahallenin adının Maksem değil Mahsen olduğunu söyler ve bu ismin hikayesini anlatır.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Maksem Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Düğünlertr_TR
Hıdırelleztr_TR
Hacı Tehniyeleritr_TR
Gökçen, Sabihatr_TR
Gürses, Yıldırımtr_TR
Ayan, Haliltr_TR
Pınarbaşı Suyutr_TR
Terkos Suyutr_TR
Güngör Onar ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1936, T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Maksem Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster