Basit öğe kaydını göster

Petridou, Evridiki
2016-04-25T09:56:04Z
2016-04-25T09:56:04Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/351
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1946 yılında Yunanistan’ın Skidra şehrinde doğan Evridiki Petridou’nun ailesi Ordu’dan mübalede ile Skidra’ya yerleştirilir. Ortaokuldan sonra eğitimine ara vererek çalışmaya başlayan Petridou, bir mübadille evlenir ve İsviçre’ye yerleşir. İsviçre’deki yakın çevresinde hep Türklerin olduğunu anlatan Petridou, ailesinden dinlediği göç hikayesini de aktarır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rumlartr_TR
Türklertr_TR
Yoksulluktr_TR
Komşuluktr_TR
Evridiki Petridou ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1946, Skidra; Yunanistan; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster