Basit öğe kaydını göster

Yücel, Binay
Bütün, Cengiz
2017-05-09T12:17:01Z
2017-05-09T12:17:01Z
2010-07-05
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3501
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1948’de Yeşil’de doğan Binay Yücel annesinden ve babasından bahsederek sözlerine başlar. Babasının Temenyeri’nde bir fabrikası vardır. İlk telefonu alan onun ailesidir. Komşular telefon açmaya onlara gelir. Düğünlerden bahsederken çengi grubuna değinir. Hıdırellez’in nasıl kutlandığını anlatır. Mahallenin delisinden bahseder. Komşuların gelen yemek tabaklarını boş göndermediğini sakız da olsa tabağa koyarak geri verdiklerine dikkat çeker. Kendisi emekli öğretmendir. Alipaşa Mahallesi’nde yaşamaktadır.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalartr_TR
Temenyeritr_TR
Düğünlertr_TR
Hıdırelleztr_TR
Komşuluklartr_TR
Evliliktr_TR
Saygıtr_TR
Süleyman Çelebi İlkokulutr_TR
Muradiye Ortaokulutr_TR
Atatürk İlköğretim Okulutr_TR
Alipaşa Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)
Binay Yücel ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1948, Bursa; T.C.; Kadın; Öğretmentr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Alipaşa Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster