Basit öğe kaydını göster

Theodoridis, Andonis
2016-04-22T15:08:17Z
2016-04-22T15:08:17Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/338
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
29 Ocak 1936 yılında Yunanistan’ın Perea köyünde doğan Andonis Theodoridis, ilkokulu Selanik’te bitirir. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) idaresine giriş imtihanlarında başarılı olamayınca Avusturya’nın Graz kentine giderek Teknik Üniversite’de iki sene okur ve sonrasında Almanya’ya geçer. Üç sene Almanya’da çalıştıktan sonra Yunanistan’a dönerek ticaretle uğraşmaya başlar. Ailesi mübadele ile Bursa’nın Gölyazı köyünden Perea’ya yerleştirilen Theodoridis, babasının yapı ustası olduğunu ve mübadeleden sonra güzel bir hayat yaşadıkları halde anne ve babasının her zaman Türkiye’yi ve Türk komşularını özlediğini anlatır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rumlartr_TR
Komşuluktr_TR
Andonis Theodoridis ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1936, Bursa; Yunanistan; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster